• Uniwersytet Medyczny w Białymstoku wciąż przyjmuje na higienę stomatologiczną (studia stacjonarne)
  • Wolę studiowania tego kierunku w Białymstoku wyraziło 11 osób, chociaż pierwotnie (14 lipca) było ich aż 66. Okazuje się zatem, że wiele z nich przeniosło się na inne uczelnie lub w ogóle zrezygnowało ze studiów
  • UM w Białymstoku przypomina, że są wolne miejsca na stomatologii (studia niestacjonarne - płatne) 

Higiena stomatologiczna w UM w Białymstoku 

Dotychczas chęć studiowania stomatologii w UM w Białymstoku wyraziło 11 osób. Studia pierwszego stopnia na kierunku higiena stomatologiczna trwają 6 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata. 

Przypomnijmy, że na I liście rankingowej (z 14 lipca) widniało 29 osób, które dostały się na kierunek higiena stomatologiczna w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku. Miały one co najmniej 84 pkt. (maksymalna liczba uzyskanych punktów to 176). W sumie na liście rezerwowej widniało wówczas 37 osób. Okazuje się zatem, że wiele z nich przeniosło się na inne uczelnie lub w ogóle zrezygnowało ze studiów.  

Higiena stomatologiczna nie jest jedynym kierunkiem, prowadzonym w formule stacjonarnej, na którym w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku  są jeszcze wolne miejsca. Trwa jeszcze nabór w przypadku: 

  • analityki medycznej;
  • farmacji;
  • zdrowiu publicznym i epidemiologii

Wymagania rekrutacyjne: jeden przedmiot spośród: biologia, chemia, matematyka, fizyka (poziom podstawowy lub poziom rozszerzony).  

Przelicznik:
poziom rozszerzony:
1 proc. to 2 pkt,
poziom podstawowy: 1 proc. to 1 pkt.

Kwalifikacja następuje aż do wyczerpania puli wolnych miejsc.

Wolne miejsca na stomatologii (studia płatne)

Do 22 sierpnia trwa także nabór na studia niestacjonarne na kierunki lekarsko - dentystyczny i lekarski.

Pierwsza lista rankingowa zostanie opublikowana 24 sierpnia 2023 r.

Informacje dotyczące rekrutacji oraz dodatkowych naborów umieszczane są regularnie

Kontakt: Biuro Promocji i Rekrutacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

e-mail: brip@umb.edu.pl
telefon: 85 748 54 73 lub 506 374 319
adres: ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok.