Zainteresowani pracą na UM w Poznaniu mogą wziąć udział w konkursie na adiunkta w Zakładzie Biomateriałów i Stomatologii Doświadczalnej oraz w konkursie na asystenta w Katedrze i Klinice Chirurgii Stomatologicznej. Dla obu konkursów, termin składania ofert upływa 20 marca.

Informacje, co powinno zawierać zgłoszenie kandydata można znaleźć tutaj.

Więcej: ump.edu.pl