PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

UMB rekrutuje do zakładów: ortodoncji i stomatologii dziecięcej

jsz
01-08-2014, 15:15
UMB rekrutuje do zakładów: ortodoncji i stomatologii dziecięcej Jest praca dla stomatologów na UM w Białymstoku (źródło: UMB)
Dziekan Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku ogłosił konkursy na stanowiska: asystenta w Zakładzie Ortodoncji oraz asystenta w Zakładzie Stomatologii Dziecięcej. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 29 sierpnia 2014 r.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 109 i 114 ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.), §73 Statutu UMB oraz odpowiadają poniższym kryteriom:

- tytuł zawodowy lekarza dentysty/stomatologa
- prawo wykonywania zawodu
- znajomość języka angielskiego

Kandydaci na asystenta w Zakładzie Stomatologii Dziecięcej powinni mieć zakończonony staż specjalizacyjny ze stomatologii dziecięcej.

Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów zgłaszających się do konkursu:

1. Podanie skierowane do Dziekana (Zał. nr 1 - do pobrania na stronie internetowej Wydziału)
2. Kwestionariusz osobowy (Zał. nr 2 - do pobrania na stronie internetowej Wydziału)
3. Życiorys zawierający przebieg pracy zawodowej, naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej.
4. Oświadczenie o spełnieniu przesłanek, z art. 109 ust. 1 pkt. 2-5 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Zał. nr 3 - do pobrania na stronie internetowej Wydziału)
5. Oświadczenie, iż Uniwersytet Medyczny w Białymstoku będzie podstawowym miejscem pracy
w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Zał. nr 4 - do pobrania na stronie internetowej Wydziału)
6. Oświadczenie dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych (Zał. nr 5 - do pobrania na stronie internetowej Wydziału)
7. Inne dokumenty np. wykaz publikacji wraz z punktami MNiSzW oraz współczynnika IF
8. Kopie innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje, staż i umiejętności niezbędne w pracy na stanowisku objętym konkursem.

Dokumenty postępowania konkursowego należy składać w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ul. Kilińskiego 1, 15-089 Białystok, w kopercie z opisem: "Konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Ortodoncji/asystenta w Zakładzie Stomatologii Dziecięcej" - imię i nazwisko, adres korespondencyjny, nr telefonu, w terminie do dnia 29 sierpnia 2014 r.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu 30 września 2014 r.

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH