PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

UMB: limity przyjęć na techniki dentystyczne i higienę stomatologiczną

Autor: miro • Źródło: ms
05-07-2021, 08:45
UMB: limity przyjęć na techniki dentystyczne i higienę stomatologiczną UMB zaprasza higienistki stomatologiczne i techników dentystycznych (fot. unsplash)
Uniwersytet Medyczny w Białystoku podał, że w roku akademickim 2021/22 przygotowano łącznie 42 miejsca na kierunkach techniki dentystyczne i higiena stomatologiczna.
  • 42 miejsca w UMB na kierunkach higiena stomatologiczna i techniki dentystyczne.
  • Nauczanie realizowane dzięki projektowi „Zintegrowany Program Kształcenia z wykorzystaniem innowacyjnych metod w zespole stomatologicznym”.

Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczenia w Jęz. Angielskim Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku przygotował w roku akademickim 2021/22, w trybie stacjonarnym:

18 miejsc na kierunku higiena stomatologiczna- studia I stopnia

24 miejsca na kierunku techniki dentystyczne- studia I stopnia

Profil studiów na kierunku higiena stomatologiczna  

Przypomnijmy, że Uniwersytet Medyczny w Białymstoku kształcenie na kierunku higiena stomatologiczna uruchomił w roku akademickim 2020/2021. Studia trwają trzy lata i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata.

Kierunek powstał jako część projektu „Zintegrowany Program Kształcenia z wykorzystaniem innowacyjnych metod w zespole stomatologicznym”, którego celem jest podniesienie jakości nauczania na UMB.

Środki zostały pozyskane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dzięki temu wsparciu studenci, oprócz standardowej edukacji, uczestniczą w dodatkowych szkoleniach z umiejętności komunikacji z pacjentem i z fotografii stomatologii. Otrzymują także odzież i obuwie medyczne.  

Studenci mają zajęcia z zakresu nauk podstawowych takich jak anatomia i histologia, fizjologia narządu żucia, biochemia i biofizyka, które przygotują ich do rozumienia zmian zachodzących w organizmie człowieka. Kierunek ma charakter praktyczny, tak więc szczególny nacisk położony jest na wykorzystanie wiedzy teoretycznej w praktyce.

W zakresie kształcenia zawodowego studenci poznają pracę we wszystkich specjalnościach stomatologicznych, uczą się obsługi sprzętu i aparatury znajdujących się na wyposażeniu gabinetu dentystycznego oraz wykonywania zabiegów stomatologicznych w zakresie zadań zawodowych higienistki.

Wiedza z zakresu psychologii, etyki, komunikacji interpersonalnej ułatwi im współpracę z pacjentem i jego rodziną. Higienistki uczą się opracowywania programów profilaktycznych i edukacyjnych dla dzieci, dorosłych oraz osób starszych, przyczyniając się do poprawy stanu zdrowia populacji. 

Absolwenci kierunku higiena stomatologiczna są przygotowani do podjęcia pracy zawodowej w zespole stomatologicznym w zakładach opieki zdrowotnej, w prywatnych gabinetach dentystycznych oraz w gabinetach profilaktyki zdrowotnej.

Profil studiów na kierunku techniki dentystyczne  

 Przedmioty  realizowane na kierunku techniki dentystyczne można podzielić na dwie grupy:

I grupa – przedmioty teoretyczne z zakresu dyscyplin nauk medycznych (przykładowo): anatomii, histologii, epidemiologii, zdrowia publicznego, ekonomii, organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia,

II grupa – przedmioty treści kierunkowych z zakresu (przykładowo): technika protetyczna, technika ortodontyczna, materiałoznawstwo techniczno-dentystyczne, propedeutyka chirurgii szczękowo – twarzowej, modelarstwa i rysunku;

Absolwent będzie miał wiedzę z zakresu techniki dentystycznej oraz podstaw nauk społecznych, prawa, ekonomii i zarządzania. Będzie potrafił wykonywać protezy stałe, ruchome i nietypowe oraz aparaty ortodontyczne zaprojektowane przez lekarza.

Będzie biegły w wykonywaniu napraw uzupełnień protetycznych i aparatów ortodontycznych. Wykazywać się powinien znajomością technologii wykonywania protez zębowych, aparatów ortodontycznych oraz szyn, obturatorów i ektoprotez stosowanych do rehabilitacji, leczenia oraz profilaktyki chorób i wad narządu żucia.

Absolwent uzyska także umiejętności rozwiązywania problemów zawodowych, gromadzenia, przetwarzania oraz pisemnego i ustnego przekazywania informacji, a także pracy zespołowej – w zespole stomatologicznym.

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH