PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

UM we Wrocławiu wprowadza odpłatne testy nostryfikacyjne

28-05-2013, 00:01
UM we Wrocławiu wprowadza odpłatne testy nostryfikacyjne (fot. sxc.hu)
UM we Wrocławiu wprowadza odpłatne testy nostryfikacyjne (fot. sxc.hu)
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu zamierza wprowadzić odpłatne testy nostryfikacyjne na wydziale lekarsko-stomatologicznym. Do końca czerwca ma zostać podjęta uchwała rady wydziału w tej sprawie. 

- Podczas majowego posiedzenia rady wydziału podjęto decyzję o organizacji odpłatnych testów weryfikujących wykształcenie dla kandydatów ubiegających się o nostryfikację dyplomu na UM we Wrocławiu - poinformowała dr hab. Beata Kawala prof. nadzw., dziekan wydziału lekarsko-stomatologicznego. Jaką formę będą miały oraz ile wyniesie opłata egzaminacyjna, jeszcze nie wiadomo.

Wiadomo natomiast, że testy nostryfikacyjne przeprowadza się na innych uniwersytetach medycznych w Polsce od wielu lat. Na UM w Białymstoku, kandydaci, aby potwierdzić kompetencje, po złożeniu odpowiednich dokumentów, zdają egzamin sprawdzający różnice programowe i porównujący efekty kształcenia. Jest bezpłatny, jednak w przypadku negatywnego wyniku, kandydat przystępuje do właściwego testu nostryfikacyjnego, który już kosztuje niemało - 1500 zł. Egzaminy sprawdzają wiedzę z przedmiotów kierunkowych oraz obowiązkowo - ze zdrowia publicznego. Składają się ze 150 pytań zamkniętych z pięcioma wariantami odpowiedzi (jedna prawidłowa). Aby zaliczyć egzamin należy uzyskać minimum 56 proc. poprawnych odpowiedzi.

Warto pamiętać, że oprócz opłat za egzaminy nostryfikacyjne, ustalanych autonomiczną decyzją uczelni, pobierana jest również opłata za postępowanie nostryfikacyjne określona zgodnie z rozporządzeniem ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 1 września 2011 r. W 2013 roku wynosi ona 2 262,50 zł.

Rozporządzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego z 1 września 2011 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą, szczegółowo opisuje warunki, opłaty i wzory dokumentów w postępowaniu nostryfikującym. Osoba chcąca potwierdzić swoje kompetencje, składa do uniwersyteckiej rady wydziału wniosek o nostryfikację wraz z oryginałem dyplomu uzyskanego za granicą (do wglądu), oraz kopią dokumentów pozwalających ocenić przebieg i czas trwania studiów. Rada może zażądać tłumaczenia na język polski składanych dokumentów, sporządzonego przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez ministra sprawiedliwości albo sporządzonego przez zagranicznego tłumacza i poświadczonego przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej.
Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
eduDENT   testy nostryfikacyjne   UM we Wrocławiu   Studia  

POLECAMY W SERWISACH