PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

UM we Wrocławiu: w Katedrze i Zakładzie Stomatologii Zintegrowanej jest wakat

Autor: nieck • Źródło: en
20-04-2021, 08:43
UM we Wrocławiu: w Katedrze i Zakładzie Stomatologii Zintegrowanej  jest wakat UM we Wrocławiu (fot. Archiwum)
Trwa konkurs ofert na stanowisko kierownika w Katedrze i Zakładzie Stomatologii Zintegrowanej UM we Wrocławiu.

Dziekan Wydziału Lekarsko - Stomatologicznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu ogłosił konkurs otwarty na funkcję kierownika w Katedrze i Zakładzie Stomatologii Zintegrowanej.

Wymagania stawiane kandydatom:
- tytuł naukowy profesora nauk medycznych lub stopień naukowy doktora
habilitowanego nauk medycznych,
- tytuł zawodowy lekarza - dentysty,
- specjalizacja odpowiadająca profilowi działalności jednostki,
- osiągnięcia zawodowe w dziedzinie naukowej, dydaktycznej i kształcenia młodej kadry naukowej oraz kierowaniu zespołami badawczymi.

Potrzebne dokumenty:
- podanie,
- oświadczenie kandydata o zapoznaniu i akceptacji treści „Regulaminu postępowania konkursowego na funkcje kierownicze w jednostkach wydziałowych, ogólnouczelnianych i innych jednostkach organizacyjnych”, 
-  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji oraz konkursu,
- życiorys z uwzględnieniem pracy zawodowej w tym pracy naukowo-badawczej,
- odpis dokumentu potwierdzającego uzyskanie stopnia doktora habilitowanego lub tytułu naukowego,
- odpis odpowiedniej specjalizacji (jeżeli dotyczy),
- spis publikacji z uwzględnieniem punktacji określonej i potwierdzonej przez Bibliotekę Główną UMW,
- informację o działalności w zakresie kształcenia młodej kadry naukowej,
- proponowany program rozwoju jednostki, której dotyczy konkurs,
- zaświadczenie o braku zastrzeżeń ze strony odpowiedniej izby korporacyjnej właściwej dla miejsca zatrudnienia kandydata (jeżeli dotyczy),
- deklarację w sprawie podstawowego zatrudnienia zgodnie z art. 120 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. 2021, poz. 478),
- informację o zatrudnieniu u dodatkowego pracodawcy prowadzącego działalność dydaktyczną lub naukowo-badawczą, jako dodatkowym miejscu pracy z chwilą zatrudnienia w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu,
- oświadczenie o braku przesłanek, o których mowa w pkt. B: 1, 2, 3,
- opinia kierownika katedry dotycząca osoby kandydującej na następną kadencję w tej samej jednostce, w przypdaku konkursu na kierownika jednostki wchodzącej w skład katedry,
- ewentualne referencje lub opinie,

Dokumenty należy składać osobiście lub wysłać listem poleconym na adres:
Dziekanat Wydziału Lekarsko - Stomatologicznego 50-425 Wrocław ul. Krakowska 26

Termin składania ofert: 13 maja 2021 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia konkursu

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
dentysta   UM we Wrocławiu   praca na uczelni  

POLECAMY W SERWISACH