PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

UM we Wrocławiu: szansa na karierę naukową

Autor: nieck • Źródło: en
28-01-2021, 10:11
UM we Wrocławiu: szansa na karierę naukową Rozpoczął się nabór na stanowiska asystentów na UM we Wrocławiu (fot. pixabay)
Trwa konkurs na stanowisko asystenta w grupie dydaktycznej oraz w Zakładzie Wad Rozwojowych Twarzy Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

Zakład Wad Rozwojowych Twarzy zatrudni dwóch asystentów, natomiast w Katedrze i Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej jest jeden wakat.

 Kandydaci muszą spełniać następujące kryteria:
- dorobek naukowy i wymagania do objęcia stanowiska obowiązujące w UM,
- tytuł zawodowy: lekarz dentysta,
- pełne prawo wykonywania zawodu,
- dobra znajomość języka angielskiego,
- oświadczenie, że zatrudnienie w UM we Wrocławiu będzie ich podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy,
- wymagania wynikające z art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. 2020, poz. 85 ze zm.).

 Potrzebne dokumenty:
- wniosek konkursowy,
- kwestionariusz osobowy,
- dokumenty potwierdzające spełnienie ww. kryteriów konkursowych,
- zaświadczenie o średniej ocen z okresu studiów,
- spis publikacji naukowych z informacją o punktacji dokonanej przez Bibliotekę Główną UM we Wrocławiu,
- informacje o dotychczasowych osiągnięciach naukowych, informacje o ewentualnych realizowanych zajęciach dydaktycznych,
- zaświadczenia i dokumentacja umożliwiająca zdobycie punktów wg przyjętego kryterium punktowego w Uczelni,
- kopie świadectw pracy i zaświadczenie o trwającym zatrudnieniu, ew. zaświadczenie o okresie trwania studiów doktoranckich,
- oświadczenia określone w Regulaminie konkursu.

 Dokumenty należy składać osobiście lub wysłać listem poleconym na adres: Dziekan Wydziału Lekarsko - Stomatologicznego 50-425 Wrocław ul. Krakowska 26

Termin składania dokumentów: do 19 lutego 2021r.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie nie przekraczającym 4 miesięcy - liczonym od daty ogłoszenia konkursu. Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu nie zapewnia mieszkania.

Więcej: umed.wroc.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
UM we Wrocławiu   praca na uczelni  

POLECAMY W SERWISACH