Ostateczną decyzję podejmuje się, wpłacając opłatę rekrutacyjną.

System Internetowej Rekrutacji Kandydatów

Szczegółowy harmonogram rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunek lekarsko-dentystyczny: 
Studia stacjonarne
Studia niestacjonarne

Procedura kwalifikacyjna na studia II stopnia rozpocznie się 14 lipca. 

Kontakt kierunek lekarsko – dentystyczny:
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
tel. 71 784 05 79
rekrutacja.stomatologia@umed.wroc.pl
ul. Krakowska 26, Wrocław
od 10:00 do 13:00                            

Dziekanat:
tel. 71 784 03 58
ds@umed.wroc.pl

Facebook