• W ramach trzeciej listy kwalifikacyjnej na stomatologię w UM we Wrocławiu przyjmowane są osoby, które uzyskały co najmniej 246 pkt. (251 pkt. według wcześniejszego rankingu)
  • Na liście przyjętych na stomatologię w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu widnieją 41 nazwiska oraz 11 osób zakwalifikowanych do przyjęcia 
    Osoby zakwalifikowane powinny wypełnić formalności związane z przyjęciem na studia 2 lub 3 sierpnia

Aktualna lista studentów I roku stomatologii

Na liście przyjętych na stomatologię w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu (dane z 1 sierpnia) widnieje 11 nazwisk. W tej grupie potencjalni studenci stomatologii mają z matury co najmniej 246 pkt.  Grupa ta może dołączyć do 41 osób, które już zostały zakwalifikowane jako studenci stomatologii w UM we Wrocławiu.

Modyfikacja listy wynika z faktu, że kolejne osoby zrezygnowały ze studiowania w UM we Wrocławiu (było to łącznie 7 osób: 5 z 248 pkt. i 1 z 247 pkt.).

Formalności związane z przyjęciem na stomatologię

Osoby zakwalifikowane powinny wypełnić formalności związane z przyjęciem na studia m.in. złożyć dokumenty w Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Lekarsko - Stomatologicznego 2 sierpnia 2023 w godzinach od 10:00 do 14:00 albo 3 sierpnia w godzinach od 10:00 do 13:00.