• W ramach drugiej listy kwalifikacyjnych na stomatologię w UM we Wrocławiu są przyjmowane osoby, które uzyskały co najmniej 251 pkt. (dane z 24 lipca)
  • Na liście przyjętych na stomatologię w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu widnieją już 20 nazwiska
  • Osoby zakwalifikowane powinny wypełnić formalności związane z przyjęciem na studia 25 bądź 26 lipca

UM we Wrocławiu - aktualne progi punktowe na stomatologię

Na liście przyjętych na stomatologię w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu (dane z 24 lipca) widnieje 42 nazwiska osób, które uzyskały co najmniej 251 pkt.  Grupa ta może dołączyć do 20 osób, które już zostały zakwalifikowane jako studenci stomatologii w UM we Wrocławiu.

Osoby zakwalifikowane powinny wypełnić formalności związane z przyjęciem na studia m.in. złożyć dokumenty w Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego albo 25 lipca 2023 w godzinach od 10:00 do 15:00 albo 26 lipca w godzinach od 10:00 do 13:00.

UM we Wrocławiu informuje,  że ze studiowania w tej uczelni zrezygnowało 39 osób, które miały od 261 do 255 pkt. (zapewne zostały przyjęte i zdecydowały się studiować w innym UM).