W ramach projektu „Dolnośląscy Liderzy Medycyny", przeprowadzony zostanie kurs przygotowujący do Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego dla studentów kierunku lekarsko-dentystycznego. 

Na kursie jest 100 miejsc szkoleniowych.
Wykonawcą wyłonionym w przetargu jest firma Lepobooks (kurs LEPoLEK).

Zakwalifikowani studenci otrzymają pełny dostęp do platformy internetowej LEPoLEK, a w dniach 12-13 czerwca odbędą się wykłady online dedykowane studentom Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.