Studenci Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu otrzymali nowe specjalnie zaprojektowane przestrzenie. To początek zmian, które obejmą wydział. 

- To naturalna konsekwencja naszych założeń i działań, aby każdy członek społeczności Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu miał poczucie, że jest to idealne miejsce do twórczej nauki i pracy. Studenci są dla nas partnerem szczególnie istotnym – podkreśla rektor UMW prof. Piotr Ponikowski.

Pierwszym ważnym krokiem w kierunku zapowiedzianych zmian na Wydziale Lekarsko-Stomatologicznym była decyzja o renowacji szatni dla studentów oraz stworzenia Klubu Studenta – miejsca, w którym mogą swobodnie przebywać między zajęciami prowadzonymi stacjonarnie na uczelni.  

Zaprojektowano część gastronomiczną oraz wydzielone miejsce do pracy naukowej. Studentom udostępniono również trzy szatnie studenckie wyposażone w 114 nowoczesnych szafek. Każda z szatni ma swój kolor tematyczny. W szatniach zadbano również o odpowiednie liczby krzeseł i stolików. 

Nowoczesna szatnia (fot. Tomasz Wałów UM Wrocław)

W związku z trwającą epidemią warunki pracy i kształcenia są cały czas dostosowywane do potrzeb pracowników i studentów. 

– Uruchomienie nowych szatni stworzyło nam przestrzeń, w której w dobrych warunkach możemy przygotować się do zajęć, spędzić czas pomiędzy blokami oraz się do nich przygotowywać. Jest to znacznie ułatwienie – potwierdza Izabella Borkowska, studentka Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego. – Nie bez znaczenia jest też dla nas to, że zwiększenie liczby pomieszczeń przeznaczonych na szatnię pomaga nam w utrzymaniu koniecznego reżimu sanitarnego. 

Studenci są zadowoleni z oddanych im do użytku nowych przestrzeni, które zostały zaprojektowany tak, aby można było z nich bezpiecznie i wygodnie korzystać. 

Część gastronomiczna Klubu Studenckiego (fot. Tomasz Wałów UM Wrocław)

Jest to czas przejściowy, ponieważ Wydział Lekarsko-Dentystyczny oczekuje na nową lokalizację. W planach inwestycyjnych UMW wydział ma być przeniesiony do kampusu na ul. Borowską i włączony do przyszłego Centrum Głowy i Szyi. Póki jednak studenci i pracownicy WL-S mają do dyspozycji budynek na ul. Krakowskiej władze starają się jak najlepiej dostosowywać budynek do ich potrzeb.

Wkrótce na zewnętrznej ścianie budynku ma się pojawić mural zaprojektowany przez studentów ASP. 

– Obecnie na Wydziale trwa remont pomieszczeń dziekanatu oraz tylnego wejścia do budynku – wyjaśnia dziekan Marcin Mikulewicz. – W najbliższym czasie planowany jest remont głównego wejścia oraz klatki schodowej. We współpracy z prorektorem ds. Budowania Relacji i Współpracy z Otoczeniem dr hab. Tomaszem Zatońskim, prof. nadzw. udało się zaplanować i rozpocząć realizację projektu muralu (tematyka proszczepionkowa – projekt studenci ASP) na ścianie budynku wydziału. 

Władze WL-S angażują się także w systemową poprawę jakości kształcenia na kierunkach stomatologicznych w skali ogólnopolskiej. Z inicjatywy prof. Tomasza Konopka, prodziekana ds. kształcenia oraz dziekana WL-S prof. Marcina Mikulewicza powstał międzyuczelniany zespół do opracowania zmian w standardach kształcenia przygotowujących do wykonywania zawodu lekarza dentysty.  

– Naszym zamysłem będzie stworzenie nowoczesnych standardów kształcenia, zawierających wyważone proporcje między treściami ogólnolekarskimi a stomatologicznymi – tłumaczy prof. Marcin Mikulewicz.