PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu partner portalu

UM w Poznaniu: wakat na stanowisku profesora w Zakładzie Stomatologii Zintegrowanej

Autor: nieck • Źródło: en
05-11-2020, 11:49
UM w Poznaniu: wakat na stanowisku profesora w Zakładzie Stomatologii Zintegrowanej Uniwersytet Medyczny w Poznaniu (fot. Archiwum)
Trwa konkurs na stanowisko profesora uczelni w Zakładzie Stomatologii Zintegrowanej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Co ma zawierać zgłoszenie do konkursu: 

- deklarację przystąpienia do konkursu,
- życiorys zawierający informacje o wykształceniu, kwalifikacjach zawodowych i przebiegu
dotychczasowego zatrudnienia wraz z danymi kontaktowymi,
- odpis nadania stopnia naukowego doktora,
- informację o dorobku naukowym wraz z wykazem publikacji zgodną z wymogami kryteriów
zawartych w uchwale nr 294/2019 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola
Marcinkowskiego w Poznaniu z 23 września 2020 r. określonych dla stanowiska
profesora uczelni: w zakresie punktów IF, HI oraz liczby cytowań potwierdzoną przez
Bibliotekę Główną UMP, w zakresie kierowania projektem badawczym przez Dział Nauki,
Zarządzania Projektami i Współpracy z Zagranicą UMP, w odniesieniu do promotorstw
doktoratów należy dostarczyć stosowne kserokopie,
- informację o dorobku dydaktycznym i organizacyjnym,
- informację o ocenie okresowej uzyskanej w okresie ostatniego roku przed przystąpieniem do
konkursu, a w stosunku do kandydatów spoza Uczelni – opinię ostatniego pracodawcy,
- oświadczenie o spełnianiu przez kandydata wymogów wynikających z art.113 ustawy z 
20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
- oświadczenie, że Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu będzie
podstawowym miejscem pracy kandydata,
- zgodę na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści: ,,Wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby rekrutacji na stanowisko profesora uczelni w Zakładzie Stomatologii Zintegrowanej prowadzonej przez Uniwersytet Medyczny im.
Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Jednocześnie oświadczam, że udzielam zgody
dobrowolnie oraz że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do
treści moich danych oraz ich poprawiania, jak również wycofania zgody na ich przetwarzanie
w każdym czasie.”

Dokumenty należy składać w Dziale Spraw Pracowniczych Uniwersytetu Medycznego im. Karola
Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Fredry 10 pokój nr 141.

Termin składania dokumentów: 3 grudnia 2020 r.

Konkurs rozstrzyga się nie później niż po czterech miesiącach od dnia jego ogłoszenia.

Więcej: ump.edu.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
UM Poznań   praca na uczelni  

POLECAMY W SERWISACH