PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

UM w Poznaniu: jest praca dla asystenta na stomatologii

Autor: nieck • Źródło: en
06-09-2021, 08:36
UM w Poznaniu: jest praca dla asystenta na stomatologii Możliwość pracy naukowej w dziedzinie protetyki na UM w Poznaniu (fot. Shutterstock)
Rektor UM  w Poznaniu ogłosił konkurs na stanowisko asystenta w Klinice Protetyki i Technologii Dentystycznych.

Trwa konkurs na stanowisko asystenta w Klinice Protetyki i Technologii Dentystycznych na Wydziale Medycznym.

Potrzebne dokumenty:
- deklaracja przystąpienia do konkursu,
- życiorys zawierający informacje o wykształceniu, kwalifikacjach zawodowych i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia wraz z danymi kontaktowymi,
- odpis dyplomu
- ocenę okresową dotychczasowej pracy zawodowej, naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej dokonaną w okresie ostatniego roku przed przystąpieniem do konkursu, a w stosunku do kandydatów spoza Uczelni — opinia ostatniego pracodawcy,
- prawo wykonywania zawodu,
- informacja o dorobku naukowym zgodna z wymogami kryteriów zawartych w uchwale nr 236/2019 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z  18 grudnia 2019 r. poświadczoną przez bibliotekę naukową wraz z wykazem publikacji,
- informację o dorobku dydaktycznym,
- oświadczenie o spełnianiu przez kandydata wymogów wynikających z art.113 ustawy z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668),
- oświadczenie, że Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu będzie podstawowym miejscem,
- pracy zgoda na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby rekrutacji na stanowisko asystenta w Klinice Protetyki i Technologii Dentystycznych prowadzonej przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Jednocześnie oświadczam, że udzielam zgody dobrowolnie oraz że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, jak również wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie."
- ewentualnie inną dokumentację.

Od kandydatów wymagana jest znajomość języka polskiego.

Termin składania dokumentów: 27 września 2021 r.
Konkurs rozstrzyga się nie później niż po czterech miesiącach od dnia jego ogłoszenia.

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
UM w Poznaniu   praca na uczelni  

POLECAMY W SERWISACH