PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

UM w Poznaniu: jest praca dla asystenta na stomatologii

Autor: nieck • Źródło: en
24-08-2021, 12:44
UM w Poznaniu: jest praca dla asystenta na stomatologii Szansa na pracę w Klinice Protetyki i Technologii Dentystycznych (fot. Unsplash)
Trwa konkurs na stanowisko asystenta w Klinice Protetyki i Technologii Dentystycznych w Poznaniu.

Klinika Protetyki i Technologii Dentystycznych na Wydziale Medycznym ogłosiła konkurs na stanowisko asystenta.

Co powinno zawierać zgłoszenie do konkursu:

-  deklarację przystąpienia do konkursu,
- życiorys zawierający informacje o wykształceniu, kwalifikacjach zawodowych i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia wraz z danymi kontaktowymi,
- odpis dyplomu,
- ocenę okresową dotychczasowej pracy zawodowej, naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej dokonaną w okresie ostatniego roku przed przystąpieniem do konkursu, a w stosunku do kandydatów spoza Uczelni — opinia ostatniego pracodawcy,
- prawo wykonywania zawodu,
- informację o dorobku naukowym zgodną z wymogami kryteriów zawartych w uchwale m. 236/2019 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z 18 grudnia 2019 r. poświadczoną przez bibliotekę naukową wraz z wykazem publikacji,
- informację o dorobku dydaktycznym,
- oświadczenie o spełnianiu przez kandydata wymogów wynikających z art.113 ustawy z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668),
- oświadczenie, że Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu będzie podstawowym miejscem pracy,
- zgoda na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby rekrutacji na stanowisko asystenta w Klinice Protetyki i Technologii Dentystycznych prowadzonej przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Jednocześnie oświadczam, że udzielam zgody dobrowolnie oraz że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, jak również wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie."
- ewentualnie inną dokumentację.

Od kandydatów wymagana jest znajomość języka polskiego.

Termin składania dokumentów:  10 września 2021 r.
Konkurs zostanie rozstrzygnięty nie później niż po czterech miesiącach od dnia jego ogłoszenia.

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
technik dentystyczny   UM Poznań   praca na uczelni  

POLECAMY W SERWISACH