Ogłoszenia dotyczą pięciu stanowisk w czterech konkursach:
* Konkurs na dwa stanowiska adiunkta (pracownik naukowo - dydaktyczny) w Klinice Stomatologii Zachowawczej i Periodontologii na Wydziale Lekarskim.

* Konkurs na stanowisko asystenta (pracownik naukowo-dydaktyczny) w Katedrze i Klinice Chirurgii Stomatologicznej na Wydziale Lekarskim

* Konkurs na stanowisko starszego wykładowcy (pracownik dydaktyczny) w Klinice Stomatologii Dziecięcej na Wydziale Lekarskim.
Termin składania dokumentów upływa 2 grudnia 2014 r. Konkurs powinien być rozstrzygnięty nie później niż po czterech miesiącach od dnia jego ogłoszenia.

* Konkurs na stanowisko asystenta (pracownik naukowo-dydaktyczny) - zatrudnienie w ramach umowy na zastępstwo w Klinice Stomatologii Dziecięcej na Wydziale Lekarskim.

Termin składania dokumentów upływa 3 grudnia 2014 r. Konkurs powinien być rozstrzygnięty nie później niż po czterech miesiącach od dnia jego ogłoszenia.

Dokumenty należy składać w Dziale Spraw Pracowniczych, Poznań, ul. Fredry 10, pokój nr 141, tel. 61 854 60 47.

Szczegółowe warunki konkursów: www.ump.edu.pl