• VII odsłona Międzynarodowej Konferencji Naukowo - Szkoleniowej Lekarzy Dentystów „Między funkcją a estetyką” ściągnęła naukowców, znakomitości w branży stomatologicznej
 • Organizatorem Konferencji był UM w Lublinie
 • Duże znaczenie dla przebiegu Konferencji miał udział gości z Ukrainy 

Tegoroczna edycja Konferencji (13 maja), tak jak poprzednia, odbywała się wyłącznie w formule online. Lekarze stomatolodzy, a także studenci wydziałów lekarsko - dentystycznych z całej Polski oraz z Ukrainy mieli okazję wysłuchać wystąpień cenionych w środowisku stomatologicznym specjalistów.

Tematyka wykładów obejmowała wiedzę z zakresu:

 • protetyki stomatologicznej,
 • stomatologii zachowawczej,
 • stomatologii wieku rozwojowego,
 • ortodoncji,
 • radiologii stomatologicznej,
 • fotografii stomatologicznej,
 • chirurgii szczękowo-twarzowej. 

Organizatorzy Konferencji 

Tegoroczna Konferencja, wzorem lat ubiegłych, współorganizowana była przez Zakład Protetyki Stomatologicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie pod przewodnictwem dr hab. n. med. Janusza Borowicza, prof. Uczelni, Polskie Towarzystwo Stomatologiczne Oddział Lublin oraz Centrum Opieki Farmaceutycznej i Innowacji w Ochronie Zdrowia oraz Stomatologiczne Medyczne Centrum Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Medycznego imienia Daniela Halickiego we Lwowie.

Patronat nad Konferencją objęli:  prof. Wojciech Załuska rektor UM w Lublinie  oraz prof. Marzena Dominiak prezydent Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego.

Sesje wykładowe  

Sesję wykładową rozpoczął prof. Andrzej Zimenkowski, prezentując "Medyczne, społeczne, ekonomiczne problemy zarządzania w czasie wojny na rzecz pogranicza polsko-ukraińskiego". Temat oczywiście poświęcony był aspektom toczącej się  w  Ukrainie wojny. Wojny, która w sposób dramatyczny zmieniła losy milionów Ukraińców. Prof. Andrzej Zimenkowski, pomimo trwającego horroru wojny,  we wzruszających słowach zapewnił, że  „Naród ukraiński nie poddaje się. Walka i życie trwają!”.

Prof. Om Prakash Kharbanda w wykładzie; Orthodontist’s perceptive of occlusion przedstawił swoje doświadczenia i osiągnięcia w uzyskaniu fizjologicznego zgryzu w wyniku leczenia ortodontycznego. 

Sesję wykładową II rozpoczęła prof. dr hab. n. med. Maria Mielnik-Błaszczak, omawiając czynniki uszkadzające powierzchnię szkliwa a także możliwości terapeutyczne tych zaburzeń, w wykładzie: Zaburzenia mineralizacji zębów w wieku rozwojowym 

Prof. dr hab. n. med. Ingrid Różyło-Kalinowska starała się odpowiedzieć na pytanie: pantomogram w diagnostyce stawów skroniowo-żuchwowych - tak czy nie? Pokazując przy okazji występujące nieprawidłowości na zdjęciach panoramicznych.

Drugą sesję wykładową zakończyło wystąpienie dr n. med. Leszka Szalewskiego, który wygłosił wykład Miejsce fotografii w edukacji stomatologicznej, udowadniając, że w XXI wieku aparat fotograficzny staje się nieodzownym elementem wyposażenia każdego lekarza i może być wykorzystany w diagnostyce, planowaniu i monitorowaniu przebiegu leczenia oraz komunikacji z pacjentem i zespołem stomatologicznym. 

 Sesję wykładową III rozpoczął dr hab. n. med. Janusz Borowicz, prof. Uczelni, omawiając Wpływ technologii odlewania oraz udziału materiału wtórnego przetopu na właściwości użytkowe i trwałość protez szkieletowych. Tezy i badania przedstawione w pracy miały służyć temu, aby w warunkach pracowni technicznej podnieść jakość prac protetycznych. Dodatkowo przedstawił szeroki przegląd piśmiennictwa z tego zakresu. 

Drugi wykład w tej sesji zaprezentowała dr hab. n. med. Barbara Tymczyna-Borowicz, prof. Uczelni. Były to Najnowsze zalecenia dotyczące stosowania amalgamatu w stomatologii. Przedstawione zostały w nim wytyczne w zakresie bezpieczeństwa i ochrony pacjenta, regulowane prawnie przez m.in. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE.

 Trzecią, ostatnią sesję zakończył wykład dr n. med. Krystiana Kuźniarza oraz prof. dr hab. n. med. Tomasza Tomaszewski Odtwarzanie funkcji oraz estetyki w zabiegach rekonstrukcyjnych czaszki  twarzowej. Przedstawione zostały przypadki kliniczne i doświadczenia całego zespołu Katedry i Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej UM w Lublinie w zakresie zabiegów rekonstrukcyjnych w obrębie twarzoczaszki.

 Zamykając tegoroczną edycję VII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Lekarzy Dentystów „Między funkcją a estetyką” dr hab. n. med. Janusz Borowicz, prof. Uczelni podziękował wspaniałym prelegentom za niezwykle interesujące wykłady, a słuchaczom za tak liczne uczestnictwo.

Mimo, iż wirtualne spotkanie było niewątpliwie bardzo ciekawe, organizatorzy żywią ogromną nadzieję, że kolejne spotkanie odbędzie się tradycyjnie - stacjonarnie w pięknym Kazimierzu Dolnym nad Wisłą.

Zaproszeni goście Konferencji:

 • prof. dr hab. n. med. Wojciech Załuska – rektor UM w Lublinie

 • prof. dr hab. n. med. Marzena Dominiak –  prezydent Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, Kierownik Katedry i Zakładu Chirurgii Stomatologicznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

 • dr hab. n. med. Marek Sawicki - prorektor ds. Klinicznych UM w Lublinie
 • prof. dr hab. n. med. Ingrid Różyło-Kalinowska –  prodziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego UM w Lublinie oraz kierownik Zakładu Rentgenodiagnostyki Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej UM w Lublinie
 • dr n. med. Katarzyna Sarna-Boś, prof. Uczelni –  prodziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego UM w Lublinie
 • dr n. med. Jarosław  Sobieszczański, prof. Uczelni – prodziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego UM w Lublinie
 • prof. dr hab. n. med.  Maria Mielnik-Błaszczak – kierownik Katedry i Zakładu Stomatologii Wieku Rozwojowego UM w Lublinie
 • prof. dr hab. n. med. Jolanta Szymańska – kierownik Katedry Stomatologii Zintegrowanej  UM w Lublinie
 • prof. dr hab. n. med. Joanna Wysokińska-Miszczuk – kierownik Katedry i Zakładu Periodontologii UM w Lublinie
 • dr hab. n. med. Barbara Tymczyna-Borowicz, prof. Uczelni –  kierownik Katedry i Zakładu Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją UM w Lublinie
 • dr n. med. Jacek Szkutnik –  kierownik Samodzielnej Pracowni  Zaburzeń Czynnościowych Narządu Żucia UM w Lublinie
 • dr n. med. Leszek Szalewski – p.o. kierownika Pracowni  Stomatologii Cyfrowej UM w Lublinie
 • dr hab. n. med. Elżbieta Pels – dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Stomatologii w Lublinie
 • dr n. med. Maria Cieszko – Buk z-ca dyrektora ds. medycznych Uniwersyteckiego Centrum Stomatologii w Lublinie
 • prof. dr hab. n. med. Stefan Baron –  kierownik Katedry i Zakładu Dysfunkcji  Narządu Żucia ŚUM w Katowicach
 • dr hab. n. med. Tadeusz Morawiec – kierownik Zakładu Chirurgii Stomatologicznej ŚUM w Katowicach
 • prof. dr hab. n. med. Leopold Wagner – kierownik Zakładu Propedeutyki i Profilaktyki Stomatologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 • prof. dr hab. n. med. Andrzej Wojtowicz – kierownik Zakładu Chirurgii Stomatologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 • prof. dr hab. n. med. Maria Prośba-Mackiewicz – emerytowany kierownik Zakładu Technik Dentystycznych i Zaburzeń Czynnościowych Narządu Żucia Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
 • dr hab. n. med. Justyna Opydo-Szymaczek – kierownik Katedry Stomatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
 • prof. Om Prakash Kharbanda - kierownik Katedry Ortodoncji i Deformacji Zębowo-Twarzowej w ramach All India Institute of Medical Sciences (New Delhi, Indie)
 • prof. Andrzej Zimienkowski – dyrektor Centrum Opieki Farmaceutycznej i Innowacji w Ochronie Zdrowia Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Medycznego imienia Daniela Halickiego
 • doc. Włodzimierz Szybiński – dyrektor Stomatologicznego Medycznego Centrum Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Medycznego imienia Daniela Halickiego