Lista kandydatów przyjętych na stacjonarne jednolite studia magisterskie na kierunku lekarsko – dentystycznym UM w Lublinie (rok akademicki 2021/2022) liczy 59 osób. Listę tę otwiera kandydat z największą liczbą punktów (273), kończy siedem osób mających 247 pkt.

Jest także 55 osób wstępnie zakwalifikowanych na studia stomatologiczne w Lublinie, które zgromadziły od 250 do 244 pkt. Kandydaci ci muszą jeszcze dostarczyć komplet dokumentów  do siedziby Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej Collegium Novum 20, 20-059 Lublin, Al. Racławickie 1, pok. 032 (niski parter). Do 29 lipca do godz. 12.00.

26 kandydatów, którzy zgromadziły o jeden punkt mniej (243 pkt.) muszą czekać na informację o zrezygnowaniu ze studiowania w Lublinie przez osoby zakwalifikowane.

Początkowo chętnych do studiowania stomatologii na UM w Lublinie, było 1290 osób. Wśród kandydatów, którzy zostali wstępnie zakwalifikowani w poczet studentów w pierwszym rozdaniu jedna osoba legitymowała się 300 pkt., a więc maksymalną możliwą do zdobycia pulą (po 100 pkt. z biologii, chemii i fizyki). 12 osób uzyskało 254 pkt.