• Prof. Om Prakash Kharbanda, łączącym wiedzę z zakresu ortodoncji i zdrowia publicznego, z bezpłatnym wykładem w UM w Lublinie
  • Celem programu Visiting Professors in Lublin jest kreowanie wizerunku Lublina, jako miasta przyjaznego środowisku naukowemu

Wykład w UM w Lublinie w ramach Visiting Professors in Lublin

Wydarzenie realizowane jest przy wsparciu finansowym Gminy Lublin, w ramach programu Visiting Professors in Lublin. To inicjatywa Urzędu Miasta Lublin, zainspirowana działaniami Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w ramach programu Research in Lublin, którego głównym celem jest zwiększenie umiędzynarodowienia potencjału kadrowego lubelskich uczelni.

Tematyka wykładu:
- zdrowie jamy ustnej i choroby zębów;
- estetyka uśmiechu;
- pielęgnacja zębów mlecznych;
- oddychanie przez usta, chrapanie, ssanie kciuka;
- czynniki warunkujące prawidłowy i nieprawidłowy typ twarzy;
- dobry i zły zgryz, rodzaje wad zgryzu i cechy wad zgryzu, częstość występowania i zróżnicowanie rasowe, wpływ wad zgryzu na zdrowie jamy ustnej, implikacje psychologiczne, sposoby leczenia, diagnostyka ortodontyczna, postępowanie u dzieci z wadami zgryzu

Udział w wykładzie jest darmowy.

Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonać poprzez wypełnienie formularza.

Wykład odbędzie się 10 maja 2022 r. o godz. 18:00 na Auli Collegium Maius Uniwersytetu Medycznego w Lublinie przy ul. Jaczewskiego 4.

Prof. Om Prakash Kharbanda ekspert WHO

Prof. Om Prakash Kharbanda jest wybitnym klinicystą i naukowcem, stale przyczyniającym się do rozwoju ortodoncji. Łączy wiedzę z zakresu ortodoncji i zdrowia publicznego. Jest kierownikiem Katedry Ortodoncji i Deformacji Zębowo-Twarzowej w ramach All India Institute of Medical Sciences (New Delhi, Indie).

Uczony jest szefem w Centrum Edukacji i Badań Stomatologicznych, dyrektorem w Centrum Współpracy z WHO ds. Promocji Zdrowia Jamy Ustnej oraz Centrum Doskonałości Wdrażania Narodowego Programu Zdrowia Jamy Ustnej, był szefem Centrum Edukacji Medycznej, Technologii i Innowacji KL Wig (CMET-I.). Pełnił i pełni nadal wiele funkcji w instytucjach i zespołach ds. zdrowia jamy ustnej, wnosząc znaczący wkład w dziedzinie nauki, jaką jest stomatologia i ortodoncja.

Założenia programu Visiting Professors

Celem programu Visiting Professors in Lublin jest kreowanie wizerunku Lublina, jako miasta przyjaznego środowisku naukowemu, wzmacnianie międzynarodowej współpracy badawczej, a także wspieranie rozwoju potencjału dydaktycznego i procesu nawiązywania i utrzymywania międzynarodowych kontaktów z ośrodkami naukowymi na świecie przez lubelskie uczelnie i instytuty naukowo-badawcze.

Wnioskodawcą w Konkursie może zostać uczelnia lub instytut badawczy, bądź naukowy, z siedzibą w Lublinie. W ramach konkursu przewidziane jest wsparcie promocyjne, rzeczowe oraz finansowe w przedziale od 5 tys. do 50 tys. zł brutto. Przewiduje się organizację jednej edycji programu w ciągu każdego roku, rozpoczynając od pilotażowej edycji w 2022 r.