PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

UM w Lublinie: konkurs na objęcie stanowiska w zakładzie stomatologii

Autor: miro • Źródło: ms
14-08-2021, 14:40
UM w Lublinie: konkurs na objęcie stanowiska w zakładzie stomatologii Stomatologia - konkurs na stanowisko kierownika w UM w Lublinie (fot. unsplash)
Dziekan Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłosił konkurs na funkcję kierownika Zakładu Zintegrowanej Stomatologii Wieku Rozwojowego i Dorosłego Katedry Stomatologii Zintegrowanej UM w Lublinie.

Wymagania w stosunku do kandydatów:
- stopień doktora habilitowanego nauk medycznych lub tytuł naukowy profesora;
- prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty;
- udokumentowany dorobek naukowy;
- specjalizacja z zakresu stomatologii dziecięcej lub stomatologii zachowawczej;
- znaczące osiągnięcia w pracy dydaktycznej, naukowo-badawczej oraz w kształceniu młodej kadry naukowej;
- doświadczenie w kierowaniu jednostką naukowo-dydaktyczną;
- czynna znajomość języka obcego (polskiego - w przypadku cudzoziemców);
- dodatkowa specjalizacja w dziedzinie stomatologii zgodnie ze specyfiką jednostki;
- pozytywna opinia dyrektora podmiotu leczniczego, w którym zlokalizowany jest Zakład Zintegrowanej Stomatologii Wieku Rozwojowego i Dorosłego Katedry Stomatologii Zintegrowanej.

Wymagane dokumenty:
- podanie do dziekana;
- kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
- C.V.
- klauzula informacyjna i oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;
- oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Medyczny w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy;
- poświadczona kserokopia dokumentu stwierdzającego posiadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk medycznych lub tytułu profesora;
- poświadczona kserokopia prawa wykonywania zawodu;
- spis publikacji (potwierdzony przez bibliotekę główną);
- poświadczona kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie specjalizacji z zakresu stomatologii dziecięcej lub stomatologii zachowawczej;
- autoreferat z uwzględnieniem znaczących osiągnięć w pracy dydaktycznej, naukowo-badawczej oraz w kształceniu młodej kadry naukowej;
- zaświadczenie o posiadaniu doświadczenia w kierowaniu jednostką naukowo-dydaktyczną;
- plan kierowania Zakładem Zintegrowanej Stomatologii Wieku Rozwojowego i Dorosłego Katedry Stomatologii Zintegrowanej na najbliższe 6 lat;
- dokument potwierdzający znajomość języka obcego a w przypadku cudzoziemców certyfikat znajomości języka polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego jako Obcego;
- poświadczona kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie dodatkowej specjalizacji w dziedzinie stomatologii zgodnie ze specyfiką jednostki (jeśli dotyczy kandydata);
- opinia dyrektora podmiotu leczniczego, w którym zlokalizowany jest Zakład Zintegrowanej Stomatologii Wieku Rozwojowego i Dorosłego Katedry Stomatologii Zintegrowanej.

Zgłoszenia: do 9 września 2021 r.
Dokumenty należy składać: Elżbieta Mardoń, pracownica Dziekanatu Wydziału Lekarsko-Dentystycznego UM (budynek TBV, ul. Chodźki 19. II p., pok. 208)  po uprzednim kontakcie telefonicznym lub mailowym 814 486 005, e-mail: elzbieta.mardon@umlub.pl.

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
Kariera   Uniwersytet Medyczny w Lublinie  

POLECAMY W SERWISACH