Lista kandydatów przyjętych na stacjonarne jednolite studia magisterskie na kierunku lekarsko – dentystycznym UM w Lublinie (rok akademicki 2021/2022) liczy 111 osób. Ranking ten otwiera kandydat z największą liczbą punktów (273), kończy trzynaście osób mających po 242 pkt.

Osoby zakwalifikowane na studia stomatologiczne w Lublinie, muszą dostarczyć komplet dokumentów  do siedziby Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej Collegium Novum 20, 20-059 Lublin, Al. Racławickie 1, pok. 032 (niski parter).

Natomiast kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani na listę rezerwową, powinni na bieżąco sprawdzać komunikaty podawane przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną, aż do momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego (do 8 października 2021 r.). Komunikat dotyczący dalszego postępowania rekrutacyjnego ukaże się 3 września 2021 r.

Początkowo chętnych do studiowania stomatologii na UM w Lublinie, było 1290 osób. Wśród kandydatów, którzy zostali wstępnie zakwalifikowani w poczet studentów w pierwszym rozdaniu jedna osoba legitymowała się 300 pkt., a więc maksymalną możliwą do zdobycia pulą (po 100 pkt. z biologii, chemii i fizyki). 12 osób uzyskało 254 pkt., co stanowiło minimum w pierwszym rozdaniu.