• Władze Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłosiły 1 sierpnia trzecią listę zakwalifikowanych na studia stomatologiczne. Jest na niej 105 nazwisk (32 osoby wstępnie zakwalifikowane i 73 przyjęte)
  • Minimalny poziom punktowy, uprawniający do studiowania stomatologii na UM w Lublinie (tryb dzienny, stacjonarny) - to obecnie 255 pkt. (257 pkt. na poprzedniej liście)
  • Na UM w Lublinie o jedno miejsce na stomatologii rywalizowało ok. 15,3 osób (12 osób w roku ubiegłym)

Na liście rezerwowej ponad tysiąc osób 

Na liście rezerwowej kandydatów, którzy chcieliby studiować stomatologię w UM w Lublinie widnieje 1109 nazwisk. Osoby te, nawet teoretycznie, nie mają szans na studiowanie stomatologii w Lublinie.

Jest na niej m.in. 11 osób, które zdobyły w tej grupie najwięcej, bo 254 pkt. I to one mają największe szanse na dostanie się na studia. Największe nie oznacza, że duże. Na informację w tym względzie muszą poczekać do 1 sierpnia, wówczas to powinna być ogłoszona kolejna lista przyjętych.

Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani na listę rezerwową, powinni na bieżąco sprawdzać komunikaty podawane przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną, aż do momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego (9 października).

Formalności. Przyjęci na studia mają czas do 4 sierpnia 

Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani na I rok studiów zobowiązani są złożyć komplet dokumentów w siedzibie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej Centrum Symulacji Medycznej, 20-093 Lublin, ul. Chodźki 4, sala 155 (I piętro) do 4 sierpnia do godz. 12.00.

UM w Lublinie nie informuje o kolejnych terminach, w których będą publikowane lity przyjętych. To może świadczyć o tym, że