• UM w Łodzi podał pierwszy próg punktowy na studia w roku akademickim 2023/24
 • W całej Polsce w tym roku będzie o 12 mniej miejsc na stomatologię wykładaną w trybie stacjonarnym w języku polskim zarezerwowanych dla obywateli Polski (795 wobec 807 rok temu)

UM w Łodzi jako pierwsza uczelnia podaje progi na stomatologię 

Władze UM w Łodzi ogłosiły pierwszą listę przyjętych na studia stomatologiczne. Możliwość studiowania otrzymały osoby, które uzyskały co najmniej 336 pkt.  

Jest jednak wiadome, że większość kandydatów z najwyższą liczbą punktów będzie wybierać pomiędzy kilkoma uczelniami, a więc wiele miejsc się zwolni. 

Ile wynoszą pierwsze progi punktowe 

Tak wyglądają pierwsze progi punktowe na kierunki jednolite magisterskie studia stacjonarne w roku akademickim 2023/24:

 • lekarski – 340 pkt.
 • lekarsko - dentystyczny – 336 pkt.
 • analityka medyczna – 150 pkt.
 • farmacja - 120 pkt.
 • fizjoterapia – 174 pkt.

Osoby zakwalifikowane muszą wymagane dokumenty złożyć w Dziale Rekrutacji i Kształcenia (pl. Hallera 1B) do 15 lipca. 

Kierunek lekarsko-dentystyczny to studia:

 • trwające 5 lat (10 semestrów), realizowane w formie studiów jednolitych magisterskich, w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym,
  przeznaczone dla absolwentów szkół średnich, którzy zdali minimum dwa z czterech wymienionych przedmiotów maturalnych na poziomie rozszerzonym: biologia, chemia, fizyka, matematyka,
 • umożliwiające zdobycie zatrudnienie w państwowych i prywatnych placówkach medycznych, a także ośrodkach badawczo-rozwojowych itp.,
  po ukończeniu których absolwent może ubiegać się o uzyskanie uprawnień do wykonywania zawodu lekarza dentysty.