• Na liście przyjętych na stomatologię w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku (dane z 24 sierpnia) widnieje 77 nazwisk, 5 osób spośród zakwalifikowanych do przyjęcia uzyskało minimalną liczbę punktów - 159 (96 z biologii)
  • Osoby zakwalifikowane powinny wypełnić formalności, związane z przyjęciem na studia, 25 bądź 28 lipca w godz. 7:30 - 15:30
  • O jedno miejsce na stomatologii w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku początkowo walczyło aż 19,3 kandydatów (I lista rankingowa z 14 lipca)

Są aktualne listy przyjętych na stomatologię w UM w Białymstoku

Na liście przyjętych na stomatologię w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku (dane z 25 sierpnia) widnieje 77 nazwisk, 5 osób spośród zakwalifikowanych do przyjęcia uzyskało minimalną liczbę punktów - 159 (96 z biologii). 

Na liście rezerwowej znajduje się m.in. 18 kandydatów ze 158 pkt. 

Osoby zakwalifikowane powinny wypełnić formalności związane z przyjęciem na studia 25 bądź 28 sierpnia.

Chęć studiowania na kierunku lekarsko – dentystycznym w UM w Białymstoku wyraziło pierwotnie 1168 kandydatów, co przełożyło się na 19,3 osoby na jedno miejsce (I lista rankingowa z 14 lipca).

Rekrutacja na stomatologię będzie trwać do końca września

Rekrutacja na stomatologię będzie trwać do końca września 

Terminy kolejnych list na studia stacjonarne I stopnia, jednolite: 
sierpień: 29
wrzesień: 1, 6, 11, 13, 15, 19, 21, 25, 26, 27, 28