Do konkursu mogą przystąpić osoby, które m.in. mają: 

- stopień doktora habilitowanego lub tytuł naukowy profesora,
- specjalizacja w dziedzinie odpowiadającej profilowi jednostki,
- doświadczenie w pracy dydaktycznej i organizacyjnej,
- znaczące osiągnięcia w pracy naukowej.

Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów zgłaszający się do konkursu:
- podanie skierowane do rektora;
- kwestionariusz osobowy;
- życiorys zawierający przebieg pracy zawodowej, naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej;
- kopie innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje, staż i umiejętności niezbędne do pełnienia funkcji objętej konkursem.

Dokumenty należy składać do 19 grudnia 2014 r. w:
Dziekanacie Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku,
ul. Kilińskiego 1,
15-089 Białystok,

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu 31 stycznia 2015 r.