• Na liście przyjętych na stomatologię w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku (dane z 25 lipca) widnieje 98 nazwisk, 16 osób spośród zakwalifikowanych do przyjęcia uzyskało minimalną liczbę punktów - 162 
  • Osoby zakwalifikowane powinny wypełnić formalności związane z przyjęciem na studia 26 bądź 27 lipca
  • O jedno miejsce na stomatologii w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku początkowo walczyło aż 19,3 kandydatów (I lista rankingowa z 14 lipca)

Są aktualne listy przyjętych na stomatologię w UM w Białymstoku

Chęć studiowania na kierunku lekarsko – dentystycznym w UM w Białymstoku wyraziło 1405 kandydatów, co przełożyło się na 19,3 osoby na jedno miejsce.

Jak na razie przywilej studiowania stomatologii w UM w Białymstoku zagwarantowało sobie 98 osób. Minimum kwalifikujące to 162 pkt. (165 pkt. w II rozdaniu i 171 pkt. w I). 

Siedem osób ze 161 pkt. mają największe szanse na zdobycie indeksu studenta stomatologii.

Zakwalifikowani powinni złożyć dokumenty 26 bądź 27 lipca.

Rekrutacja na stomatologię będzie trwać do końca września 

Terminy kolejnych list na studia stacjonarne I stopnia, jednolite: 

lipiec: 28
sierpień: 2, 7, 21, 24, 29
wrzesień: 1, 6, 11, 13, 15, 19, 21, 25, 26, 27, 28