• Jest możliwość studiowania higieny stomatologicznej na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku (ostatnie wolne miejsca)
 • UMB dzięki dobrej bazie dydaktycznej, wykwalifikowanej kadrze dydaktycznej i posiadaniu nowoczesnego sprzętu zapewnia wysoką jakość kształcenia przyszłych higienistek

Jest możliwość studiowania higieny stomatologicznej 

Kilka wolnych miejsc jest na kierunku higiena stomatologiczna w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku.

Studia pierwszego stopnia na tym kierunku trwają 6 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata. Rejestracja

Higienistka stomatologiczna jest członkiem zespołu stomatologicznego o bardzo szerokim zakresie obowiązków.

Zadania stawiane przed higienistką stomatologiczną

Do jej najważniejszych zadań zalicza się:

 • prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia w różnych środowiskach,
 • kształtowanie postaw prozdrowotnych,
 • prowadzenie działalności edukacyjnej wśród dzieci i młodzieży w zakresie higieny stomatologicznej i działania profilaktyczne.

W gabinecie stomatologicznym higienistka jest prawą ręką lekarza dentysty.

Higienistka stomatologiczna:

 • przygotowuje sprzęt i stanowisko pracy lekarza,
 • organizuje pracę w gabinecie,
 • wykonuje czynności administracyjne,
 • prowadzi dokumentację związaną z funkcjonowaniem gabinetu dentystycznego,
 • przeprowadza wstępne badanie pacjentów,
 • wykonuje szereg zabiegów profilaktyczno - leczniczych takich jak usuwanie kamienia nazębnego, piaskowanie zębów, fluoryzacja kontaktowa, lakowanie zębów (pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty).

Osoba wybierająca ten zawód powinna wykazywać się takimi cechami jak:

 • szacunek dla drugiego człowieka,
 • cierpliwość,
 • empatia,
 • życzliwość,
 • poczucie odpowiedzialności i rzetelność w wykonywaniu zadań.

Higienistka powinna posiadać zdolności organizacyjne, umiejętność komunikacji interpersonalnej i umieć pracować w zespole. 

UMB dzięki bardzo dobrej bazie dydaktycznej, a w szczególności wykwalifikowanej kadrze dydaktycznej i posiadaniu nowoczesnego sprzętu, warunkuje wysoką jakość kształcenia przyszłych higienistek.

Umiejętności nabywane w toku studiów

Studenci będą mieli zajęcia z zakresu nauk podstawowych takich jak anatomia i histologia, fizjologia narządu żucia, biochemia i biofizyka, które przygotują ich do rozumienia zmian zachodzących w organizmie człowieka.

Kierunek ma charakter praktyczny, tak więc szczególny nacisk zostanie położony na wykorzystanie wiedzy teoretycznej w praktyce.

W zakresie kształcenia zawodowego studenci poznają pracę we wszystkich specjalnościach stomatologicznych, nauczą się obsługi sprzętu i aparatury znajdujących się na wyposażeniu gabinetu dentystycznego oraz wykonywania zabiegów stomatologicznych w zakresie zadań zawodowych higienistki. Wiedza z zakresu psychologii, etyki, komunikacji interpersonalnej ułatwi im współpracę z pacjentem i jego rodziną.

Higienistki nauczą się opracowywania programów profilaktycznych i edukacyjnych dla dzieci, dorosłych oraz osób starszych, przyczyniając się do poprawy stanu zdrowia populacji.  

Absolwenci kierunku higiena stomatologiczna będą przygotowani do podjęcia pracy zawodowej w zespole stomatologicznym w zakładach opieki zdrowotnej, w prywatnych gabinetach dentystycznych oraz w gabinetach profilaktyki zdrowotnej.