Dr Mateusz Maciejczyk pracuje jako adiunkt w Zakładzie Higieny, Epidemiologii i Ergonomii pod kierownictwem prof. Małgorzaty Żendzian-Piotrowskiej. Ukończył  farmację w 2016 roku, otrzymał Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców oraz Stypendium Ministra Zdrowia za wybitne osiągnięcia naukowe.

Zainteresowania naukowe dr Maciejczyka obejmują zaburzenia równowagi redoks gruczołów ślinowych, a także wykorzystanie śliny w nieinwazyjnej diagnostyce chorób metabolicznych i neurodegeneracyjnych. Jest współautorem podręcznika Saliva in human health and disease. Opiekunem naukowym badań była prof. dr hab. Anna Zalewska, kierownik Samodzielnej Pracowni Stomatologii Doświadczalnej.

Pomimo młodego wieku (29 lat), dorobek naukowy dr Maciejczyka obejmuje aż 60 pozycji piśmiennictwa (w tym 30 prac oryginalnych, 20 prac przeglądowych i 10 monografii) o łącznym współczynniku Impact Factor ponad 210 (MNiSW: 4260). Warto podkreślić, że dr Maciejczyk jest pierwszym, drugim bądź ostatnim i korespondencyjnym autorem w większości wspomnianych prac z Listy Filadelfijskiej, a jego indeks Hirscha wynosi 14. Autor 130 komunikatów zjazdowych oraz współtwórca krajowego i międzynarodowego zgłoszenia patentowego.

Kierownik grantu Narodowego Centrum Nauki Preludium-15 oraz współwykonawca ponad 50 projektów badawczych realizowanych na UMB. Członek Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego oraz International Society for Free Radical Research. Recenzent/guest editor w międzynarodowych czasopismach naukowych, takich jak Oxidative Medicine and Cellular Longevity, Journal of Clinical Medicine, Journal of Endocrinology, International Journal of Molecular Sciences czy Oral Diseases. Członek Editorial Board w czasopiśmie Reactive oxygen species (ROS).

Program START jest najstarszym w Polsce programem stypendialnym dla najlepszych młodych naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki. Jego celem jest wspieranie wybitnych młodych uczonych i zachęcanie do dalszego rozwoju naukowego. Laureaci są wybierani w drodze wieloetapowego konkursu, w którym oceniana jest jakość ich dotychczasowego dorobku naukowego. W programie panuje wysoka konkurencja. „Setka” nagrodzonych w tym roku badaczy została wybrana z grona 845 kandydatów. Laureaci programu START otrzymują roczne stypendium w wysokości 28 tys. zł.

Więcej: umb.edu.pl