• Zajęcia z zakresu nowoczesnej endodoncji (z udziałem pacjentów) były prowadzone w UMB.
  • Leczenie endodontyczne przy użyciu narzędzi maszynowych to nowoczesna metoda szybkiego i skutecznego usunięcia stanu zapalnego i bólu.
  • Nowoczesne technologie endodontyczne przybliżane są studentom jedynie w trakcie pięciogodzinnych zajęć z użyciem fantomów.

Zajęcia z udziałem pacjentów były prowadzone pod nadzorem prof. dr hab. Anny Zalewskiej, dr Urszuli Kołodziej i dr Magdaleny Choromańskiej w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej UMB.

Zajęcia praktyczne zostały poprzedzone jednodniowym „Szkoleniem endodontycznym na fantomach”, zorganizowanym w siedzibie firmy Dentsply Sirona, w Warszawie.

Korzyści z nowoczesnego leczenia endodontycznego

O tym czym jest endodoncja oraz jakie jest jej znaczenie w kształceniu studentów wyjaśnia prof. dr hab. Anna Zalewska, która nadzorowała zajęcia:

Współcześnie stosuje się coraz doskonalsze metody opracowania i wypełniania kanałów korzeniowych. W połączeniu z diagnostyką obrazową stanowią one w rękach lekarzy narzędzie umożliwiające skuteczne postępowanie w przypadkach klinicznych, które wcześniej nie kwalifikowały się do leczenia endodontycznego.

Obecne programy nauczania obejmują niestety naukę leczenia endodontycznego przy zastosowaniu narzędzi ręcznych - w trakcie leczenia i wypełniania kanałów.

Endodontyczne narzędzia maszynowe

Nowoczesne technologie endodontyczne przybliżane są studentom jedynie w trakcie pięciogodzinnych zajęć z użyciem fantomów, nie obejmując tym samym pożądanej praktyki klinicznej. Leczenie endodontyczne przy użyciu narzędzi maszynowych to nowoczesna metoda szybkiego i skutecznego usunięcia stanu zapalnego i bólu. Jest droższą, ale korzystniejszą alternatywą dla czasochłonnego i niepewnego leczenia przy zastosowaniu narzędzi ręcznych (bez zastosowania zaawansowanych technologii).

Endodontyczne narzędzia maszynowe oraz praca w powiększeniu skracają czas trwania leczenia, minimalizują ryzyko defragmentacji narzędzi endodontycznych w świetle kanału (szczególnie wąskich i zakrzywionych), umożliwiają precyzyjne opracowanie kanałów.

Nowoczesne urządzenia do chemicznego opracowania systemów kanałowych

Nowoczesne urządzenia do chemicznego opracowania systemów kanałowych zapewniają wyeliminowanie bakterii chorobotwórczych ze wszystkich anastomoz, zwężeń i cieśni oraz kanałów, do których nie mają dostępu żadne instrumenty.

Nowoczesny system wypełniania kanałów plastycznym materiałem jest rekomendowany przez wszystkie towarzystwa endodontyczne na świecie.

Trójwymiarowa obturacja zapewnia idealne przyleganie uszczelniacza i materiału wypełniającego w kanale na całej jego długości. Idealne wypełnienie kanału zabezpiecza przed wnikaniem bakterii i ponownym stanem zapalnym, czego, jak wykazują badania, nie zapewniają „standardowe” procedury lecznicze. Wprowadzanie nowych materiałów, narzędzi i technik umożliwia uzyskanie lepszych i bardziej przewidywalnych wyników leczenia zębów, nawet tych o trudnej anatomii.

Program wspomnianych szkoleń wzbogaca umiejętności studentów o treści nie objęte tokiem studiów, nie będące jednak procedurami wysokospecjalistycznymi. Jednak z punktu widzenia poprawności leczenia endodontycznego są to procedury najbardziej pożądane. Umiejętności nabyte przez studentów przyczynią się do podniesienia kompetencji uczestników w obszarach odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa - kończy wypowiedź prof. dr hab. Anna Zalewska.

W przyszłym roku akademickim (2022/2023) planowana jest kolejna edycja wsparcia z zakresu endodocji w ramach projektu, który jest częścią „Zintegrowanego Programu Kształcenia z wykorzystaniem innowacyjnych metod w zespole stomatologicznym” (współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój).

Uczestniczki szkolenia o endodoncji

Bardzo cenny kurs w szczególności dla studentów rozpoczynających przygodę z endodoncją. Była to szansa na poznanie nowoczesnych technik i alternatywnych rozwiązań przy pracy z pacjentem. Dzięki serii pięciu praktycznych spotkań byliśmy w stanie krok po kroku przeprowadzić wszystkie etapy leczenia pod okiem specjalisty korzystając z najnowszego sprzętu zapewnionego przez organizatorów kursu. Bardzo cieszę się, że mogłam uczestniczyć w tym przedsięwzięciu.

Bardzo się cieszę, że miałam możliwość uczestnictwa w szkoleniu z zakresu endodoncji. Zarówno część teoretyczna, jak i praktyczna były przeprowadzone na najwyższym poziomie. Organizacja zajęć wzorcowa, a asystenci, którzy czuwali nad przebiegiem ćwiczeń, zawsze służyli pomocą i udzielali cennych wskazówek.

Dzięki szkoleniu mogliśmy poszerzać i rozwijać swoje umiejętności oraz głębiej wkroczyć w świat nowoczesnej endodoncji. Duże zaangażowanie asystentów pozwoliło na osiągniecie sukcesów terapeutycznych u pacjentów. Po szkoleniu czuję się pewniej podczas maszynowego leczenia endodontycznego i dzięki niemu polubiłam endodoncję.

Jestem bardzo zadowolona z udziału w kursie. Pierwszy raz miałam okazję pracować przy użyciu tego systemu i, pomimo początkowej obawy i niepewności, z pomocą prowadzących już przy pierwszym pacjencie wszystko mi się rozjaśniło. Zdobyłam bezcenną wiedzę oraz doświadczenie, które będzie mi służyć przez wiele lat pracy.

Kurs dał nam możliwość opracowania kanałów maszynowo i wypełniania kanałów metodami termicznymi, co było wartościowym doświadczeniem dla nas jako przyszłych stomatologów. Oprócz zdobytych umiejętności praktycznych doktor dzieliła się licznymi wskazówkami dotyczącymi leczenia endodontycznego. Jestem zadowolona z udziału, polecam!

Kurs umożliwił mi poszerzenie wiedzy teoretycznej oraz udoskonalenie umiejętności praktycznych pod okiem doświadczonych lekarzy, korzystając z nowoczesnych metod opracowania i wypełniania kanałów korzeniowych. Doceniam fakt, że miałam okazję zmagać się z różnymi przypadkami podczas szkolenia, a z każdego wyciągnęłam wnioski oraz otrzymałam rady, które z pewnością wykorzystam w przyszłości.

Kurs z maszynowego opracowywania kanałów był szansą poznania nowoczesnych technik pracy. Na zajęciach w czasie semestru czas jest ograniczony więc taki kurs jest świetną okazją zadanie doświadczonym lekarzom nurtujących nas pytań. Był to bardzo wartościowy i produktywny czas z którego jestem bardzo zadowolona. Polecam młodszym kolegom i koleżankom.

Polecam wszystkim studentom stawiającym swoje pierwsze kroki w endodoncji. Szkolenie wyjazdowe bardzo wartościowe, przeprowadzone w przystępnej formie. Całość zwieńczona kursem praktycznym pomogła ugruntować wiedzę i przetestować nabyte umiejętności.