Przy prezentacji rankingu Perspektyw 2021 r. należy od razy uczynić jedno zastrzeżenie. W 2020 r. w tym zestawieniu nie uwzględniono oddziałów Collegium Medicum w uniwersytetach: Jagiellońskim, Mikołaja Kopernika w Toruniu, Warmińsko-Mazurskim. Jest to o tyle istotne, że w 2019, jak i w 2018 r. CM UJ wśród uniwersytetów medycznych zajmował pierwsze miejsca. Teraz, po rocznej przerwie, CM UJ powróciło na miejsce lidera. 

1. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 100 pkt.
2. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 82.5 pkt.
3. Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 75.1 pkt.
4. Warszawski Uniwersytet Medyczny 72.1 pkt.
5. Uniwersytet Medyczny w Lublinie 71.2 pkt.
6. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 70.5 pkt.
6. Gdański Uniwersytet Medyczny 70.0 pkt.
8. Uniwersytet Medyczny w Łodzi 64.7 pkt.
9. Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie 61.0 pkt.
10. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 58,5 pkt.

W rankingu open uczelnie medyczne, kształcące dentystów,  w 2021 r. zajmują miejsca:
CM UJ
w ramach Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie jest liderem rankingu.
GUMed zajmuje ex aequo 8. miejsce z Politechniką Łódzką
WUM 10. miejsce.
UM w Łodzi 11. miejsce ex aequo z SGH w Warszawie.
PUM 13. miejsce ex aequo z Uniwersytetem Wrocławskim, Akademią Leona Koźmińskiego w Warszawie, Politechniką Śląską.
UM w Poznaniu 17 miejsce ex aequo Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu zajmuje 19. miejsce ex aequo z Politechniką Poznańską.
Uniwersytet Medyczny w Lublinie współdzieli 21. miejsce z Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku.
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach zajmuje razem z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie 31, miejsce.

Klasyfikacja z 2020 r. UM kształcących lekarzy dentystów wyglądała następująco:
1. Gdański Uniwersytet Medyczny 65.20 pkt.
2. Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie 60.60 pkt.
3. Warszawski Uniwersytet Medyczny 60.20 pkt.
4. Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 59.90 pkt.
5. Uniwersytet Medyczny w Lublinie 57.60 pkt.
6. Uniwersytet Medyczny w Łodzi 57.20 pkt.
7. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 57.10 pkt.
8. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 55.80 pkt.
9. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 46.85 pkt.

Ranking Kierunków Studiów Perspektywy 2021, w zależności od specyfiki kierunku, składa się od 11 do 13. wskaźników pogrupowanych w sześć kryteriów. Różne są wagi poszczególnych kryteriów – w zależności od specyfiki kierunku.

Główne kryteria;
Prestiż
Absolwenci na rynku pracy
Potencjał akademicki
Potencjał dydaktyczny
Potencjał naukowy
Umiędzynarodowienie

Kryteria dodatkowe (egzaminy lekarskie – wskaźnik dodatkowy dla kierunku lekarskiego i stomatologii; oparty jest o wyniki LEK i LDEK, uwzględniana jest też skuteczność zdawania egzaminu).