• MEiN dokonało ewaluacji jakości działalności naukowej jednostek naukowych, w tym uczelni medycznych. Każdej przyznano w konkretnej dyscyplinie (np. medycyna) jedną z pięciu kategorii: A+, A, B+, B lub C
 • Najwyższą ocenę wśród uczelni medycznych (A) przyznano: UM w Białymstoku, UM w Łodzi i WUM
 • Wszystkie uczelnie medyczne kształcące lekarzy dentystów mają kategorię co najmniej B+, niższa kategoria odbiera uczelniom wiele uprawnień

Wynik ewaluacji jakości działalności naukowej jednostek naukowych

MEiN dokonało ewaluacji jakości działalności naukowej jednostek naukowych, w tym uczelni medycznych. W efekcie każdemu ocenianemu podmiotowi przyznano w konkretnej dyscyplinie (np. medycyna) jedną z pięciu kategorii: A+, A, B+, B lub C (A+ jest kategorią najwyższą, a C - najniższą).

Przyznana podmiotowi kategoria warunkuje jego pozycję w systemie szkolnictwa wyższego, a od tego uzależnione są uprawnienia i status podmiotu:

 • przynależność do grupy uczelni akademickich (min. B+ w jednej dyscyplinie)
 • prowadzenie w dyscyplinie lub dyscyplinie wiodącej studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu bez konieczności ubiegania się o zgodę ministra (min. B+ w dyscyplinie)
 • uprawnienia do nadawania stopni naukowych: doktora i doktora habilitowanego (min. B+ w dyscyplinie)
 • prowadzenie szkoły doktorskiej (min. B+ w dwóch dyscyplinach)
 • zgłaszanie kandydatów do Komisji Ewaluacji Nauki (min. B+ w dwóch dyscyplinach i nieposiadanie C w żadnej z dyscyplin)

Ważne, że kategoria naukowa jest składową algorytmu ustalającego wysokość subwencji na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego i badawczego.

Wszystkie ośrodki z kategorią niższą niż B+ takie uprawnienia tracą.

Gdzie kształcą się przyszli lekarze dentyści  

Uczelnie medyczne kształcące lekarzy dentystów (kategorie w sektorze medycyna):

 • UM w Białymstoku A
 • UM w Łodzi A
 • WUM A
 • PUM B+
 • ŚUM B+
 • CM UJ B+
 • UM w Poznaniu B+
 • UM we Wrocławiu B+
 • UM w Lublinie B+
 • GUMed B+