• Różne aspekty leczenia endodontycznego były tematem szkolenia zorganizowanego przez Delegaturę WIL w Koninie.
  • Na konferencję „3 kolory Endo” składały się wykłady oraz zajęcia warsztatowe

Trzy kolory endo. Szkolenie w Koninie

W Koninie odbyło się ważne szkolenie stomatologiczne z dziedziny endodoncji. Mocną stroną programu było połączenie części teoretycznej - wykładów i zajęć praktycznych. Organizatorem szkolenia była Delegatura WIL w Koninie.

Wykłady prowadził  certyfikowany wykładowca lek. dent. Michał Kowalik. Omówiono najważniejsze zagadnienia współczesnej endodoncji, a także zaprezentowano najnowsze rozwiązania materiałowe oraz instrumentarium.

Tematyka wykładów. Szkolenie endodontyczne

Omówione zostały zagadnienia: