• Terminy rejestracji kandydatów na studia stomatologiczne prowadzone przez uniwersytety medyczne zaczyna się 28 czerwca (UM w Lublinie). W innych uczelniach datami granicznymi są: 30 czerwca, 9, 10, 11 lub 12 lipca 
 • Niezmiennie stomatologia bije rekordy popularności (40 - 50 kandydatów na jedno miejsce)
 • W roku akademickim 23/24 na studia na kierunku lekarsko - dentystycznym, proponowany przez MZ, limit przyjęć wynosi 1327 miejsca (nieco mniej niż w sezonie 22/23)

40 - 50 kandydatów na studia stomatologiczne na jedno miejsce 

Od szeregu lat w kształceniu lekarzy dentystów rysuje się przedziwna sytuacja. Niezmiennie stomatologia bije rekordy popularności (40 - 50 kandydatów na jedno miejsce). Taka ich liczba nie ma równych w żadnych innych uczelniach (poza artystycznymi).

Od szeregu lat Naczelna Rada Lekarska przestrzega, że liczba absolwentów stomatologii, przewyższa popyt na ich usługi. Walczący o indeks studenta stomatologii nie wiedzą co czynią?

Wiedzą! A to dlatego, że skomercjalizowana część polskiej stomatologii (ok. 70 – 75 proc. rynku pod względem wartości) niezmiennie od lat oczekuje na chętnych do podjęcia pracy w roli lekarza dentysty. Ideałem pracownika jest osoba młoda z dużym doświadczeniem zawodowym i umiejętnością nawiązywania życzliwych kontaktów z pacjentami.

Duży popyt na lekarzy dentystów

Nie jest jednak tak, że ktoś kto zaraz po studiach nie znajdzie dobrze płatnej pracy w wyuczonym zawodzie. Miesięczne uposażenie zdolnego, chętnego do nauki młodego dentysty w bardzo szybkim tempie może przekroczyć 10 tys. zł i nie jest to pułap trudny do przekroczenia.

Pierwszym krokiem do przyjmowania pacjentów na swój (własny gabinet) lub na cudzy rachunek (kontrakt) jest rozpoczęcie studiów stomatologicznych.

To zdecydowanie najtrudniejszy etap w realizacji celu. Od lat w Polsce funkcjonuje dziesięć uczelni medycznych kształcących lekarzy dentystów. Nie pojawiają się następne, bo koszt szkolenia dentystów jest ekstremalnie wysoki, wielokrotnie wyższy niż w przypadku pozostałych dziedzin medycyny. Żadna zatem z uczelni nie stara się o uruchomienie kierunku kształcącego lekarzy dentystów. W grze niezmiennie pozostaje dziesięć adresów, pod którymi kandydaci na stomatologów zgłaszają chęć dołączenia do grona studentów.

Liczba miejsc na stomatologii

Od lat zatem liczba miejsc na stomatologii jest stabilnie mała w stosunku do liczby chętnych. Podobnie będzie w tym roku.

Na studia na kierunku lekarsko-dentystycznym projektowany limit przyjęć wynosi 1327 miejsca w tym:

 • na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie studiów stacjonarnych w języku polskim przygotowano 818 miejsc (831 rok temu),
 • na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie studiów niestacjonarnych w języku polskim 211 miejsc (tyle samo co rok temu),
 • na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych w języku innym niż język polski 298 miejsc (o 6 więcej niż rok temu).

Terminy przyjmowania zgłoszeń przez uniwersytety medyczne

 • Gdański Uniwersytet Medyczny
  Termin rejestracji online do 10 lipca
  Termin uiszczania opłat rekrutacyjnych 10 lipca
  Termin publikacji pierwszej listy rankingowej 14 lipca
  Przewidywane terminy publikacji kolejnych list rankingowych: 18, 21, 25, 28 lipca oraz 4, 8, 11, 25 sierpnia
  • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
   Termin rejestracji online do 28 czerwca
  • Śląski Uniwersytet Medyczny
   Termin rejestracji online do 12 lipca
  • Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu 
   Termin rejestracji online do 12 lipca
  • Warszawski Uniwersytet Medyczny
   Termin rejestracji online do 10 lipca
   Termin publikacji pierwszej listy rankingowej 14 lipca
  • Białostocki Uniwersytet Medyczny
   Termin rejestracji online do 12 lipca
   Termin publikacji pierwszej listy rankingowej 14 lipca
   Termin publikacji kolejnej listy rankingowej 20 lipca
  • Śląski Uniwersytet Medyczny
   Termin rejestracji online do 12 lipca
  • Łódzki Uniwersytet Medyczny
  • Termin rejestracji online do 9 lipca
   Termin publikacji pierwszej listy rankingowej 11 lipca
  • Poznański Uniwersytet Medyczny
   Termin rejestracji online do 30 czerwca
   Terminy publikacji list uzupełniających 14, 20, 26 lipca
  • Pomorski Uniwersytet Medyczny
   Termin rejestracji online do 11 lipca
  • CM Uniwersytet Jagielloński
   Termin rejestracji online do 9 lipca