PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Trwa walka o dostęp do pytań z PES

Autor: miro • Źródło: ms
16-11-2021, 08:27
Trwa walka o dostęp do pytań z PES Pytania z PES - ja do nich dotrzeć (fot. Unsplash)
WSA w Łodzi stwierdził, że dyrektor CEM dopuścił się bezczynności w rozpoznaniu wniosku NIL o udostępnienie informacji publicznej i zobowiązał szefa Centrum do rozpoznania zgłoszenia NIL w ciągu 14 dni od daty otrzymania prawomocnego wyroku. Problem w tym, że dyrektor CEM może się od tego wyroku odwołać do NSA.
  • NIL walczy o udostępnienie przez CEM treści pytań egzaminacyjnych PES (z odpowiedziami).
  • Dyrektor CEM czeka na wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który miałby ocenić ograniczenie dostępu do pytań testowych pod względem praw konstytucyjnych. 
  • NSA wskazał, że przedłużający się stan oczekiwania na wyrok TK godziłoby w konstytucyjne prawo dostępu do sądu. Co dalej?

Wniosek NIL z 15 lutego 2021 r. dotyczył udostępnienia przez CEM treści pytań egzaminacyjnych wraz z poprawnymi odpowiedziami, wykorzystanych na potrzeby Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego, dla wszystkich specjalności, które odbyły się w latach 2016-2020 w sesji wiosennej.

NSA za jawnością pytań PES

We wniosku NIL wskazywała na rozstrzygnięcie zawarte w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 21 maja 2020 r. sygn. akt l OSK 2466/19, w którym stwierdzono, że art. 16rc ust. 7 ustawy z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty w zakresie, w jakim ogranicza dostęp do pytań testowych wykorzystanych na potrzeby przeprowadzonego już PES, pozbawiony jest waloru konstytucyjności.

Dyrektor CEM za niejawnością pytań PES

Dyrektor CEM nie udostępnił jednak tych pytań, informując Prezesa NRL pismem z 17 lutego 2021 r., że regulacje zawarte w art. 16rc ust. 7 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty objęte są domniemaniem konstytucyjności, które może być obalone jedynie na skutek orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Wskazał, że dopóki przepis ten nie zostanie uchylony przez Trybunał Konstytucyjny, dyrektor CEM musi się do niego stosować. Dlatego też 9 marca 2021 r. Naczelna Izba Lekarska wniosła do WSA w Łodzi skargę na bezczynność Dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych w sprawie rozpoznania jej wniosku z 15 lutego 2021 r.

WSA czeka na TK w sprawie jawności pytań PES 

WSA w Łodzi postanowieniem z 18 maja 2021 r. sygn. akt II SAB/Łd 62/21 zawiesił postępowanie sądowo-administracyjne w tej sprawie wskazując, że jej rozstrzygnięcie uzależnione jest od orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego badającego - na wniosek NRL - zgodność z Konstytucją art. 16rc ust.6 i 7 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

Postanowienie to, w wyniku zażalenia wniesionego przez NIL, zostało jednak uchylone przez Naczelny Sąd Administracyjny (sygn. akt III OZ 576/21), który wskazał, że przedłużający się stan oczekiwania na wyrok TK i zawieszenie w tych warunkach postępowania sądowo-administracyjnego godziłoby w konstytucyjne prawo dostępu do sądu.

WSA zmienia zdanie w sprawie jawności pytań PES 

SŁOWA KLUCZOWE
NIL   wyrok   PES   NSA  

POLECAMY W SERWISACH