• W nowym roku akademickim 2023/2024 limit miejsc na 10 uczelniach na stomatologii wyznacza projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia. Liczba chętnych na miejsce sięga nawet 50 kandydatów
 • Limity przyjęć w poszczególnych uczelniach zostały podzielone na m.in. jednolite studia magisterskie w formie stacjonarnej w języku polskim i jednolite studia magisterskie prowadzone w formie studiów niestacjonarnych w języku polskim oraz jednolite studia magisterskie (stacjonarne lub niestacjonarne) w języku innym niż język polski
 • Ogółem na studia na kierunku lekarsko-dentystycznym limit miejsc wynosi 1 337 miejsc 

Limity przyjęć na kierunek stomatologiczny. Rok akademicki 23/24 

Jak czytamy w uzasadnieniu do Projektu Rozporządzenia Ministra Zdrowia w wyznaczaniu limitów przyjęć kierowano się propozycjami uczelni posiadających uprawnienia do prowadzenia studiów na kierunku lekarsko-dentystycznym, przy czym uwzględniono możliwości dydaktyczne poszczególnych uczelni oraz zapotrzebowanie na absolwentów tych studiów. 

W stosunku do roku  2022/2023 limity przyjęć na studia na kierunku lekarsko-dentystycznym na jednolite studia magisterskie prowadzone w formie studiów stacjonarnych w języku polskim dla obywateli polskich i cudzoziemców zmniejszyły się o 13 miejsc. Tymczasem w uczelniach medycznych, w których kształci się lekarzy dentystów, liczba kandydatów na jedno miejsce od lat oscyluje pomiędzy 20 a 50. 

 Na studia na kierunku lekarsko-dentystycznym projektowany limit przyjęć na rok akademicki 2023/2024  wynosi 1 337 miejsca w tym:

 • na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie studiów stacjonarnych w języku polskim 818 (831 miejsc rok temu),
 • na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie studiów niestacjonarnych w języku polskim 211 miejsc (tyle samo co rok temu),
 • na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w formie studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych w języku innym niż język polski 298 miejsc (o 6 więcej niż rok temu). 

Najwięcej miejsc przewidzianych jest na studiach jednolitych magisterskich w języku polskim na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach, Uniwersytecie Medycznym w Łodzi oraz Uniwersytecie Medycznym w Lublinie.

Limity przyjęć na studia lekarsko-dentystyczne na poszczególnych uczelniach

 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku - jednolite studia magisterskie stacjonarne w j. polskim – 73 miejsca (dla cudzoziemców – 1 miejsce); studia niestacjonarne w j. polskim – 18 miejsc; studia stacjonarne i niestacjonarne w języku obcym – 0,
 • Gdański Uniwersytet Medyczny  - jednolite studia magisterskie stacjonarne w j. polskim – 47 miejsc (dla cudzoziemców – 2 miejsca); studia niestacjonarne w j. polskim – 22 miejsca; studia stacjonarne i niestacjonarne w języku obcym – 0,
 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach - jednolite studia magisterskie stacjonarne w j. polskim – 120 miejsc (dla cudzoziemców – 5 miejsc); studia niestacjonarne w j. polskim – 26 miejsc; studia stacjonarne i niestacjonarne w języku obcym –36,
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - jednolite studia magisterskie stacjonarne w j. polskim – 60 miejsc (dla cudzoziemców – 2 miejsca); studia niestacjonarne w j. polskim – 20 miejsc; studia stacjonarne i niestacjonarne w języku obcym – 20,
 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie - jednolite studia magisterskie stacjonarne w j. polskim – 100 miejsc (dla cudzoziemców – 0 miejsc); studia niestacjonarne w j. polskim – 0 miejsc; studia stacjonarne i niestacjonarne w języku obcym – 50,
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi - jednolite studia magisterskie stacjonarne w j. polskim – 120 miejsc (dla cudzoziemców – 5 miejsc); studia niestacjonarne w j. polskim – 36 miejsc; studia stacjonarne i niestacjonarne w języku obcym – 36,
 • Uniwersytet Medyczny w Poznaniu - jednolite studia magisterskie stacjonarne w j. polskim – 68 miejsc (dla cudzoziemców – 2 miejsca); studia niestacjonarne w j. polskim – 14 miejsc; studia stacjonarne i niestacjonarne w języku obcym – 80,
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie - jednolite studia magisterskie stacjonarne w j. polskim – 70 miejsc (dla cudzoziemców – 2 miejsca); studia niestacjonarne w j. polskim – 30 miejsc; studia stacjonarne i niestacjonarne w języku obcym – 30,
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny  - jednolite studia magisterskie stacjonarne w j. polskim – 84 miejsca (dla cudzoziemców – 4 miejsca); studia niestacjonarne w j. polskim – 25 miejsc; studia stacjonarne i niestacjonarne w języku obcym – 22,
 • Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu - jednolite studia magisterskie stacjonarne w j. polskim – 52 miejsca (dla cudzoziemców – 1 miejsce); studia niestacjonarne w j. polskim – 30 miejsc; studia stacjonarne i niestacjonarne w języku obcym – 24.

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie limitu przyjęć na studia lekarsko-dentystyczne