• Koszt studiów stomatologicznych, komercyjnych wynosi od 186,9 tys. zł UM w Lublinie do 299,5 tys. zł WUM
 • Droższe są studia stomatologiczne w języku angielskim, w takim przypadku trzeba zapłacić nawet 336 tys. zł za cały tok nauczania 
 • Cenniki opłat za studiowanie stomatologii w roku akademickim 22/23 nie różnią się w znaczący sposób od tych obowiązujących w poprzednim roku 

Duże dysproporcje w opłatach za studia stomatologiczne

Sprawdziliśmy jakie obowiązują stawki za przywilej studiowania stomatologii w uniwersytetach medycznych. Zasady pobierania opłat w każdej uczelni są nieco inne. Uniwersytet Medyczny w Lublinie podaje na przykład cenę za 1 pkt ECTS, inne - stawki za semestr lub za rok nauki.

Co wynika z zestawienia? Wciąż występują znaczące różnice w opłatach w poszczególnych uniwersytetach medycznych, chociaż i tak dysproporcje w cenach nie są aż tak wyraźne jak jeszcze kilka lat temu. Nie zawsze i nie każdemu opłaca się przenosić tam gdzie jest najtaniej, oczywiście o ile może skorzystać z oferty uczelni w rodzimym mieście, wówczas bowiem koszt utrzymania jest zdecydowanie niższy.

Okazuje się, że inflacja nie wpłynęła w spektakularny sposób na wzrost stawek za studiowanie stomatologii. Korekty cenowe są niewielkie, a bywa i tak, że cennik jest taki sam jak w roku akademickim 21/22.

Stawki za płatne studia stomatologiczne 

Lista uczelni medycznych, które pobierają opłaty za studia stomatologiczne (prowadzone w tzw. trybie niestacjonarnym):

 • Warszawski Uniwersytet Medyczny (rocznik 22/23)
  studia na wydziale lekarsko – stomatologicznym:
  cały tok studiów 299,5 tys. zł,
  opłata roczna w dwóch ratach po 30,3 tys. zł,
  opłata roczna w czterech ratach po 15,3 tys. zł,
  opłata roczna jednorazowa 59,9 tys. zł.
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku (rocznik 22/23)
  Wydział lekarsko - dentystyczny, jednolite studia magisterskie niestacjonarne (studenci obywatele polscy)
  liczba semestrów   10
  opłata za każdy semestr 22 tys. zł
  Wydział  lekarsko - dentystyczny, jednolite studia magisterskie niestacjonarne (studenci obcokrajowcy)
  5375 EUR za semestr
 • Gdański Uniwersytet Medyczny (rocznik 22/23)
  Studia niestacjonarne
  wydział lekarsko – dentystyczny 21 tys. zł opłata za semestr
  Jednolite studia magisterskie polskojęzyczne dla cudzoziemców wydział lekarsko – dentystyczny 21 tys. zł.
 • CM Uniwersytet Jagielloński (rocznik 22/23)
  wydział lekarsko – dentystyczny: opłata roczna 44 tys. zł, opłata za cały tok studiów 220 tys. zł
  wydział lekarsko – dentystyczny zajęcia prowadzone w języku angielskim 70,5 tys. euro za cały tok studiów
 • Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu (rocznik 22/23)
 • Wydział lekarsko - stomatologiczny opłata roczna 41 tys. z
  Wydział lekarsko - stomatologiczny opłata roczna za studia w języku angielskim 61 tys. zł
 • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie  (rocznik 22/23)
  Wydział Medycyny i Stomatologii opłata za semestr 25 tys. zł
 • Uniwersytet Medyczny w Poznaniu (rocznik 22/23)
  Wydział lekarsko - dentystyczny studia jednolite magisterskie opłata roczna 39 tys. zł(pięcioletni tok nauczania)
 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie (rocznik 22/23)
  Kierunek lekarsko - dentystyczny 623 zł za 1 pkt ECTS (60 pkt za rok) 37380 zł za rok
  Opłata dodatkowa za semestr pokrywająca wzrost kosztów z tytułu prowadzenia zajęć w języku angielskim 7850 zł
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi (rocznik 21/22)
  wydział lekarsko – dentystyczny, opłata roczna jednolite studia magisterskie 40 tys. zł
 • Śląski UM Wydział nauk Medycznych w Zabrzu  (rocznik 21/22)
  lekarsko-dentystyczny – 40  tys. zł za rok; w tym 20 tys. zł za semestr zimowy i 20 tys. zł za semestr letni