• Studia stomatologiczne prowadzone są na 10 uniwersytetach medycznych w kraju. Miejsc gdzie można walczyć o indeks od lat nie przybywa
 • W skali kraju na wydziałach lekarsko – dentystycznych rozdaje się nie więcej niż 900 indeksów. Wielkość ta dotyczy tylko miejsc dla obywateli polskich studiujących w trybie stacjonarnym
 • Na kierunkach lekarsko - dentystycznych limit miejsc ogółem jest oczywiście wyższy i sięgać może 1400. W tej liczbie mieszczą się osoby, które za przywilej studiowania zapłacą
 • Czesne za studia stomatologiczne dochodzą do 340 tys. zł 

Od lat stała liczba miejsc na stomatologii

Studiować stomatologię można na wydziałach lekarsko – dentystycznych 10 uniwersytetów medycznych. Liczba uczelni jest niezmienna od szeregu lat. To wyjątkowo stabilna sytuacja, bo jeśli chodzi o naukę medycyny, tę można pobierać w coraz większej liczbie szkół wyższych.

Kandydaci na studentów stomatologii nie mogą się łudzić, że w tym roku radykalnie przybędzie miejsc do nauki stomatologii. Nie przybędzie. Ministerstwo Zdrowia nie widzi konieczności zwiększania kadry lekarzy dentystów. Nikt nie ma odwagi starać się o uruchomienie komercyjnych studiów stomatologicznych, m.in. dlatego, że realizacja procesu edukacyjnego to konieczność zastosowania drogiego, specjalistycznego sprzętu. Istnieje obawa, że inwestycja za wiele milionów złotych miałaby bardzo niską stopę zwrotu.

Jedyne co może pocieszyć tegorocznych kandydatów na dentystów jest fakt, że o przyjęcie na studia w Polsce nie będą starali się studenci stomatologii z uczelni medycznych w Ukrainie. Fakt ten w ubiegłym roku zdezorganizował pracę uniwersytetów medycznych.

W skali kraju na wydziałach lekarsko – dentystycznych rozdaje się nie więcej niż 900 indeksów. Wielkość ta dotyczy tylko miejsc dla obywateli polskich studiujących w trybie stacjonarnym, ale ta opcja oczywiście najbardziej interesuje Polaków.

Na kierunkach lekarsko - dentystycznych proponowany limit miejsc ogółem jest oczywiście wyższy i sięgać może 1400. W tej liczbie mieszczą się osoby, które za przywilej studiowania zapłacą. Ile?

Koszt studiów stomatologicznych

Warszawski Uniwersytet Medyczny

 • Wydział lekarsko – stomatologiczny (rocznik 23/24):
  cały tok studiów 340 tys. zł (wzrost o 13,5 proc. wobec roku akademickiego 22/23)
  opłata roczna w dwóch ratach po 34,6 tys. zł
  opłata roczna w czterech ratach po 17,6 tys. zł
  opłata roczna jednorazowa 68,0 tys. zł.
 • Higiena stomatologiczna
  cały tok studiów 79,5 tys. zł (wzrost wobec roku akademickiego 22/23 o 13,7 proc.)
  opłata roczna w dwóch ratach po 13,5 tys. zł
  opłata roczna w czterech ratach po 6,9 tys. zł,
  opłata roczna jednorazowa 26,5 tys. zł 26,5
 • Techniki dentystyczne
  cały tok studiów 111,9 tys. zł, 127,2 (wzrost wobec roku akademickiego 22/23 o 13,6 proc.)
  opłata roczna w dwóch ratach po 21,6 tys. zł,
  opłata roczna w czterech ratach po 11,0 tys. zł,
  opłata roczna jednorazowa 42,4 tys. zł.

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku (rocznik 23/24)

 • Wydział lekarsko - dentystyczny, jednolite studia magisterskie niestacjonarne (studenci obywatele polscy), liczba semestrów   10
  opłata za każdy semestr 24 tys. zł (wzrost wobec roku akademickiego 22/23 o 9 proc.)
 • Wydział  lekarsko - dentystyczny, jednolite studia magisterskie niestacjonarne (studenci obcokrajowcy) 5850  EUR za semestr (wzrost wobec roku akademickiego 22/23 o 8,8 proc.)
 • Techniki dentystyczne, studia I stopnia stacjonarne 7600 EUR za semestr
 • Higiena stomatologiczna, studia I stopnia stacjonarne 4250 EUR za semestr

Gdański Uniwersytet Medyczny (rocznik 23/24)

 • Wydział lekarsko – dentystyczny 23,5 tys. zł opłata za semestr (wzrost wobec roku akademickiego 22/23 o 11,9 proc.)
 • Techniki dentystyczne 5 tys. zł za semestr
 • Jednolite studia magisterskie polskojęzyczne dla cudzoziemców wydział lekarsko – dentystyczny 23,5 tys. zł.

Uniwersytet Medyczny w Poznaniu (rocznik 23/24)

 • Wydział lekarsko – dentystyczny opłata roczna jednolite studia magisterskie 42 tys. zł (wzrost wobec roku akademickiego 22/23 o 7,60 proc.).

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu (rocznik 22/23)

 • Wydział lekarsko – dentystyczny opłata roczna jednolite studia magisterskie 44 tys. zł;
 • Wydział lekarsko – dentystyczny, zajęcia prowadzone w języku angielskim 65 tys.zł.

CM Uniwersytet Jagielloński (rocznik 22/23)

 • Wydział lekarsko – dentystyczny: opłata roczna 44 tys. zł, opłata za cały tok studiów 220 tys. zł;
 • Wydział lekarsko – dentystyczny, zajęcia prowadzone w języku angielskim 70,5 tys. euro za cały tok studiów.

Uniwersytet Medyczny w Łodzi (rocznik 22/23)

 • Wydział lekarsko – dentystyczny, opłata roczna jednolite studia magisterskie 43 tys. zł;
 • Techniki dentystyczne 16,489 tys. zł.

Uniwersytet Medyczny w Lublinie (rocznik 22/23)

 • Wydział lekarsko - dentystyczny 623 zł za 1 pkt ECTS (60 pkt za rok) 37380 zł za rok.
  Opłata dodatkowa za semestr pokrywająca wzrost kosztów z tytułu prowadzenia zajęć w języku angielskim 7850 zł

Śląski UM Wydział nauk Medycznych w Zabrzu (rocznik 22/23)

 • Wydział lekarsko - dentystyczny 41 tys. zł za rok; w tym 20,5 tys. zł za semestr zimowy i 20,5 tys. zł za semestr letni.

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie (rocznik 22/23)

 • Wydział Medycyny i Stomatologii opłata za semestr 25 tys. zł