• Na liście przyjętych z 14 lipca znalazły się 32 osoby. Wymagane minimum to 106 pkt.
  • Osoby zakwalifikowane powinny wypełnić formalności związane z przyjęciem na studia do 19 lipca
  • Kolejna lista rankingowa już 20 lipca

Kierunek techniki dentystyczne. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

 Na pierwszej liście z przyjętymi osobami na kierunek techniki dentystyczne znalazły się 32 osoby.  Ta z pierwszej pozycji uzyskała 186 punktów, pięć osób zamykających listę ma po 106 punktów.

Kandydaci, którzy zdecydują się na studia na kierunku techniki dentystyczne mają czas na złożenie dokumentów od 17 do 19 lipca 2023 r.

Kolejna lista rankingowa będzie opublikowana 20 lipca

Rekrutacja ma trwać do końca września 

Terminy list na studia stacjonarne I stopnia i jednolite: