• Tajniki zasad procesu karnego i cywilnego  w sprawach o błąd medyczny są tematem szkolenia organizowanego przez Naczelną Izbę Lekarską
  • Szkolenie z zakresu prawa ma uchronić lekarzy i lekarzy dentystów przed podejmowaniem niekorzystnych dla nich decyzji, na przykład podczas sprawy sądowej
  • Szkolenie odbędzie się 12 lipca w godz. 17:00-20:00
  • Szkolenie w trybie online, zapisy trwają

Język prawa. Obcy dla medyka 

Język zawodowy środowiska prawników i lekarzy różni się diametralnie. Te różnice mogą mieć niebezpieczne konsekwencje dla medyka, gdy musi decydować  się na konkretne rozwiązania prawne, a do takiej sytuacji dochodzi na przykład w trakcie sprawy sądowej.  

Poznanie i właściwe zrozumienie zasad procesu karnego i cywilnego oraz środków umożliwiających skuteczne prezentowanie swoich racji stanowi klucz do korzystnego rozstrzygnięcia w procesie, przestrzega na Naczelna Izba Lekarska.

Szkolenie NIL. Prawo pracy w przedsiębiorstwie leczniczym

Obrona i zastępowanie lekarza przed sądami powszechnymi i prawo pracy w przedsiębiorstwach leczniczych to temat szkolenia organizowanego przez Naczelną Izbę Lekarską.

Szkolenie poprowadzą:

  • adwokat Karol Kafka - komplementariusz spółki, Wspólnik Zarządzający. Specjalizuje się w zakresie prawa cywilnego materialnego i procesowego, szeroko rozumianego prawa gospodarczego, prawa medycznego, farmaceutycznego oraz prawa karnego,
  • radca prawny Piotr Nikończuk - komplementariusz Spółki, Wspólnik Zarządzający. Specjalizuje się również w zakresie rozwiązywania sporów pracowniczych na etapie przedprocesowym jak i obronie interesów Klientów przed Sądem Pracy. Przygotowuje i prowadzi wszelkiego rodzaju szkolenia i prelekcje obejmujące kwestie związane z szeroko rozumianym prawem ochrony zdrowia.

Program szkolenia:

  • Przesłanki odpowiedzialności karnej lekarza za przestępstwa i wykroczenia, przyczyny ich popełniania,
  • Zasady postępowania karnego – wykorzystanie do efektywnej obrony w postepowaniu,
  • Rodzaje dowodów, przeprowadzanie dowodów z uwzględnieniem realizacji prawa obwinionego lub oskarżonego lekarza do obrony, zagadnienie wymiaru kary, etapy postępowania karnego, rodzaje kar i zasady ich wykonania, skutki orzeczeń,
  • Przesłanki odpowiedzialności cywilnej, zasady odpowiedzialności, środki dowody, schemat postępowania cywilnego, rodzaje materialnoprawnych  roszczeń (pojęcie zadośćuczynienia, odszkodowania, renty).

Szkolenie będzie się odbywało on-line. 

Termin szkolenia: 12 lipca 2023, godz. 17:00-20:00