• Planowany termin szkolenia z zakresu radiologii stomatologicznej odbędzie się w NIL 31 marca - 2 kwietnia 2023 r.
  • Odbycie szkolenia jest warunkiem uzyskania uprawnień inspektora ochrony radiologicznej
  • Poza możliwością uzyskania uprawnień IOR, uczestnicy otrzymują punkty edukacyjne wraz z certyfikatem ukończenia szkolenia w ramach ustawowego doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów
  • Zapisy na szkolenie od 9 stycznia br. 

Ochrona radiologiczna typu S. Kurs w NIL

Specjalistyczny kurs z zakresu radiologii organizowany jest przez Naczelną Izbę Lekarską. Szkolenie jest bezpłatne dla członków NIL. 

Jak informuje NIL, szkolenie odbędzie się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowa z 14 października 2021 r. w sprawie nadawania uprawnień inspektora ochrony radiologicznej sprawującego wewnętrzny nadzór nad przestrzeganiem wymagań ochrony radiologicznej w jednostkach ochrony zdrowia.

Szkolenie jest podstawą do uzyskania uprawnień inspektora ochrony radiologicznej w pracowniach stosujących aparaty rentgenowski w celach medycznych. 

Uprawnienia typu S - dotyczą nadzorowania działalności wyłącznie w zakresie stosowania aparatów rentgenowskich stomatologicznych lub do densytometrii kości.

Bezpłatne szkolenie w Ośrodku Kształcenia NIL

Szkolenie jest bezpłatne dla lekarzy i lekarzy dentystów płacących składki członkowskie do Izb Lekarskich.
Uczestnicy kursu otrzymują:

  • możliwość uzyskania uprawnień IOR,
  • punkty edukacyjne
  • certyfikat ukończenia szkolenia w ramach ustawowego doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów. 

Termin szkolenia: 31 marca - 2 kwietnia 2023 r.

Uczestnik zobowiązany będzie pokryć koszty egzaminu.

Zapisy na kurs rozpoczynają się 9 stycznia 2023 r. Rejestracja prowadzona będzie przez internet: https://nil.org.pl/dla-lekarzy/kursy-i-szkolenia

We wszystkich sprawach związanych z organizacją szkoleń i udziałem w nich można kontaktować się z Ośrodkiem Kształcenia NIL: szkolenia@nil.org.pl, tel. 22 55 91 310.