• Śląska Izba Lekarska organizuje szkolenie, podczas którego wyjaśnione zostaną sposoby radzenia sobie z depresją i wyczerpaniem psychicznym
  • Kurs stacjonarny odbędzie się 27 maja 2023 r. Liczba miejsc ograniczona

Kryzys emocjonalny wśród lekarzy

Dolnośląska Izba Lekarska organizuje szkolenia z zakresu radzenia sobie z kryzysem emocjonalnym.

Lekarze i lekarze dentyści na co dzień muszą stawić czoła wielu niezwykle stresującym sytuacjom. Szczególnie stomatolodzy, jak wykazują badania, są  grupą zawodową, która zmaga się z większymi wyzwaniami psychicznymi niż ich koledzy reprezentujący inne dziedziny medycyny. 

W efekcie zaburzenia psychiczne to trzeci pod względem częstości występowania problem zdrowotny  wśród lekarzy dentystów; dla porównania w populacji ogólnej tylko 10.  Ponadto wg danych amerykańskich stomatolodzy doświadczają  zaburzeń  psychicznych 2,5 razy częściej niż inni lekarze.

Termin szkolenia:  27 maja 2023 r. godz. 9:00-12:00
Miejsce: Dolnośląska Izba Lekarska, ul. Matejki 6, Wrocław
Kierownik naukowy kursu: prof. nadzw. dr hab. Andrzej Wojnar

Uczestnikom kursu przysługują trzy punkty edukacyjne.

Wykłady poprowadzi psycholog, mgr Agnieszka Trnka. 

Program szkolenia DIL z zakresu psychologii

Tematy, które będą poruszane podczas szkolenia 

  • Czym jest kryzys emocjonalny i dlaczego występuje,
  • Strategie radzenia sobie z kryzysem,
  • Wsparcie osób w kryzysie,
  • Samopomoc w kryzysie,
  • Kryzys suicydalny. 

Zgłoszenia pisemne na kurs do Komisji Kształcenia DRL: komisjaksztalcenia@dilnet.wroc.pl

Decyduje kolejność zgłoszeń. Maksymalna liczba uczestników – 50 osób.