• Większy komfort podczas szkoleń zapewniają pomieszczenia  nowego centrum szkoleniowo-konferencyjnego Naczelnej Izby Lekarskiej
 • Na lekarzy i lekarzy dentystów czekają duże sale wykładowo-warsztatowe wyposażone w nowoczesny sprzęt techniczny
 • W czerwcu w ODZ Naczelnej Izby Lekarskiej odbędą się dwa szkolenia 

Zbliża się termin szkoleń organizowanych w Ośrodku Doskonalenia Zawodowego NIL.  Kursy będą odbywały się w nowo otwartym centrum szkoleniowo-konferencyjnym.  Najbliższy 22 czerwca.

Wypalenie zawodowe w pracy lekarza

Wypalenie zawodowe stanowi istotne zagrożenie psychospołeczne w pracy lekarza. Celem warsztatu jest zgłębienie wiedzy na temat tego zjawiska, potencjalnych przyczyn i sposobów zapobiegania mu.  

Jakich efektów spodziewają się organizatorzy:

 • zwiększenie świadomości uczestników w zakresie własnego funkcjonowania psychologicznego w pracy,
 • podniesienie umiejętności radzenia sobie ze stresem zawodowym, 
 • nauka metod budowania zasobów odporności psychicznej, pomocnych w przeciwdziałaniu wypaleniu.

Moduł 1 – Objawy i przebieg procesu wypalenia zawodowego

Moduł 2 – Źródła wypalenia zawodowego w pracy lekarza

Moduł 3 – Indywidualne sposoby przeciwdziałania wypaleniu i radzenia sobie ze stresem zawodowym

Termin: 22 czerwca 2022 r.
Prowadzący: Joanna Chylińska
Czas trwania: 09:00-15:00

Szkolenie odbędzie się w trybie stacjonarnym w siedzibie ODZ NIL, w Warszawie przy ul. Sobieskiego 110.

Obowiązują zapisy na szkolenie 

Zarządzanie zespołem medycznym

W programie szkolenia:

 • istota i proces rozwoju zespołu,
 • komunikacja w efektywnym zespole,
 • kluczowe cechy efektywnego zespołu, determinanty efektywności pracy zespołu.
 • zarządzanie strukturą zespołu, pozyskiwanie członków zespołu,
 • rozwój zespołu z wykorzystaniem metodyki performance management,
 • znaczenie lidera zespołu.

Termin: 23 czerwca 2022 r.
Prowadzący: prof. Beata Buchelt
Czas trwania: 09:00-15:00

Szkolenie odbędzie się w trybie stacjonarnym w siedzibie ODZ NIL, w Warszawie przy ul. Sobieskiego 110.

Obowiązują zapisy na szkolenie