• W kalendarzu szkoleń Dolnośląskiej Izby Lekarskiej są dwa ważne dla lekarzy dentystów kursy
 • Od korzenia do korony – odbudowa zębów po leczeniu endodontycznym oraz jak skutecznie wprowadzić implantoprotetykę do praktyki stomatologicznej?
 • Z udział w każdym kursie przysługują trzy punkty edukacyjne

Kurs ze stomatologii zachowawczej

Temat: Od korzenia do korony – odbudowa zębów po leczeniu endodontycznym
Termin:  20 maja 2023 r. godz. 09:00 -14:00
Miejsce: ul. Kazimierza Wielkiego 45, Wrocław

Kierownikiem  naukowym jest dr n. med. Tomasz Olek. Za udział w szkoleniu przysługują trzy punkty edukacyjne.

Program kursu

9.00-11.30           Wykład

12.00-14.00         Część praktyczna - warsztaty 

 • Omawiane zagadnienia:
 • Miejsce endodoncji w dzisiejszej stomatologii.
 • Znaczenie ostatecznej odbudowy części koronowej dla powodzenia podjętej terapii endodontycznej.
 • Jakie są przyczyny załamań zębów po leczeniu endodontycznym?
 • Sposoby na zwiększenie trwałości wypełnień bezpośrednich.
 • Część praktyczna – idealna odbudowa po leczeniu endodontycznym ubytku klasy II. 

Zgłoszenia pisemne na wykład należy kierować do Komisji Kształcenia DRL na adres e-mail: komisjaksztalcenia@dilnet.wroc.pl lub telefoniczne: 71/79-88-068, 71/79-88-081.

Zapisy na warsztaty wyłącznie drogą elektroniczną – decyduje kolejność zgłoszeń.

Kurs z implantoprotetyki

Temat: Jak skutecznie wprowadzić implantoprotetykę do praktyki stomatologicznej?
Termin:  24 maja 2023 r. godz. 09:00 -12:00
Miejsce: ul. Kazimierza Wielkiego 45, Wrocław

Kierownikiem  naukowym szkolenia jest lek. dent. Alicja Marczyk-Felba. Za udział w kursie przysługują 3 punkty edukacyjne.

Program kursu

9.00-10.00      lek.dent.Marcin Graboń

 • kryteria wyboru systemu implantologicznego przy wprowadzeniu do praktyki
 • diagnostyka pod kątem leczenia implantologicznego
 • planowanie zabiegu w oparciu o protokół cyfrowy i klasyczny
 • zabiegi przy użyciu szablonu implantologicznego oraz zabieg klasyczny
 • natychmiastowe obciążenie i odroczone obciążenie prac tymczasowych

10.00-10.45    Judyta Migdał

 • właściwa komunikacja pomiędzy kliniką stomatologiczną a laboratorium: rola współpracy opartej na partnerstwie
 • cyfrowy workflow – praca szybsza, bardziej precyzyjna i przewidywalna
 • All-on-4 – prezentacje przypadków

11.00-12.00    Bartłomiej Borowski

 • historia implantologii, odkrycie osseointegracji
 • rozwój implantologii na przestrzeni 60 lat
 • rodzaje implanów oraz powłok implantów – wpływ na proces osseointegracji
 • cyfrowe planowanie zabiegów implantologicznych
 • nawigacja statyczna i dynamiczna w chirurgii – wady, zalety i różnice
 • All-on-4 – kompleksowe rozwiązanie w odbudowie pełnego łuku
 • aspekty prawne użycia zastrzeżonego znaku All-on-4
 • rodzaje i możliwości cyfrowej odbudowy implantoprotetycznej CAD-CAM

Zgłoszenie pisemne należy kierować do Komisji Kształcenia DRL na adres:
e-mail: komisjaksztalcenia@dilnet.wroc.pl lub telefoniczne:  (71) 79-88-068 lub (71) 79-88-081.