• Cenna inicjatywa Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie i firmy Curaden Polska. 
  • iTOP to okazja do zdobycia przez studentów stomatologii ważnych w praktyce dentystycznej umiejętności.
  • Trening jest autorską koncepcją firmy Curaden Polska.
  • Warsztaty z technik najskuteczniejszych dla dobrego poziomu higieny jamy ustnej organizowane są co roku na PUM.

iTOP - indywidualny trening higieny jamy ustnej odbył się 7-8 maja 2021 r. Pomysł na warsztaty zainicjował list intencyjny Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

Zajęcia cieszyły się dużym powodzeniem, wzięło w nich udział 120 studentów I  roku stomatologii programu polsko- i anglojęzycznego.

iTOP to autorska koncepcja indywidualnego treningu w zakresie profilaktyki i higienizacji jamy ustnej, która łączy w sobie wiedzę teoretyczną i szkolenie praktyczne zarówno w zakresie umiejętności manualnych, jak również motywacyjnych. Trening został opracowany przez firmę Curaden.

Dzięki stosowaniu nabytych podczas warsztatów umiejętności  w codziennej praktyce stomatologicznej można skutecznie pomagać pacjentom jak najdłużej zachować zdrowe zęby oraz przyzębie.

Warsztaty zostały poprzedzone wykładem online przeprowadzonym przez mgr Jagodę Weihönig - koordynator ds. edukacji Curaden Polska. Każdy ze studentów otrzymał zestaw produktów do higieny stomatologicznej oraz został przeszkolony w zakresie różnych technik skutecznego usuwania płytki nazębnej.

Opiekunami dziesięcioosobowych grup uczestników byli trenerzy iTOP oraz koordynatorzy z PUM – dr n. med. Helena Gronwald oraz lek. dent. Barbara Gronwald z Zakładem Propedeutyki, Fizykodiagnostyki i Fizjoterapii Stomatologicznej PUM.

Kolejna edycja iTOP dla studentów stomatologii PUM odbędzie się za rok.