PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Swiss Contribution: jest program, potrzebny menadżer

11-06-2013, 00:01
Swiss Contribution: jest program, potrzebny menadżer (fot. sxc.hu)
Swiss Contribution: jest program, potrzebny menadżer (fot. sxc.hu)
O jednym z największych w kraju projektów z zakresu promocji i profilaktyki zdrowia jamy ustnej już pisaliśmy. Tym razem jego realizator - Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu poszukuje osoby na stanowisko: menadżer projektu.

Projekt współfinansowany w ramach Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy, którego pełna nazwa brzmi: Edukacja, promocja i profilaktyka w kierunku zdrowia jamy ustnej skierowana do małych dzieci, ich rodziców, opiekunów i wychowawców szuka osoby, która skoordynuje wszystkie działania związane z jego realizacją.

Czytaj także:

UM w Poznaniu nakręci film promujący zdrowie jamy ustnej

Promocja i profilaktyka zdrowia jamy ustnej wkrótce strona www

 

Do głównych obowiązków takiej osoby należeć będzie:

-      organizacja biura projektu;

-      realizacja projektu zgodnie z zapisami umowy finansowej o dofinansowanie projektu oraz z wnioskiem aplikacyjnym;

-      kierowanie bieżącymi sprawami związanymi z realizacją projektu;

-      przygotowanie dokumentacji i uczestnictwo w rekrutacji beneficjentów;

-      przygotowanie i podpisanie umów;

-      opracowywanie planów finansowych;

-      opracowywanie artykułów i informacji na temat projektu;

-      uczestnictwo w posiedzeniach Komitetu Sterującego i Rady Programowej Projektu oraz sporządzanie protokołów;

-      współpraca z partnerami i zatrudnionymi w projekcie.

Menadżer projektu będzie odpowiedzialny także za koordynację prac zespołu projektowego oraz dokonywanie innych czynności zastrzeżonych do kompetencji kierownika projektu, w tym w szczególności:

-      nadzór i prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją projektu;

-      nadzór nad rzetelnym i terminowym sporządzaniem wniosków o płatność, w tym sporządzeniem ostatniego wniosku o płatność;

-      niezwłoczne informowanie przedstawicieli Komitetu Sterującego i Rady Programowej Projektu o jakichkolwiek okolicznościach wymagających zmiany harmonogramu realizacji projektu, w tym przede wszystkim zmian mających wpływ na zakres, cele, czy rezultaty projektu;

-      analizy ryzyka raportowanie o zauważalnych nieprawidłowościach oraz przygotowanie scenariuszy działań naprawczych;

-      nadzór nad działaniami promocyjnymi w projekcie, w tym szczególnie stroną internetową projektu, dbałość by umieszczane informacje na stronie były aktualne;

-      nadzór nad prawidłowym prowadzeniem archiwizacji dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych;

-      nadzór nad przygotowywaniem i koordynacją korespondencji związanej z projektem do Instytucji Pośredniczącej;

POLECAMY W SERWISACH