• Najwyżej w rankingu CWUR 2023/24 uplasował się Uniwersytet Jagielloński - 383 miejsce (CM UJ jest częścią tej uczelni)
 • Wśród polskich uczelni medycznych na liście CWUR najwyżej oceniono WUM (niezmiennie od kliku lat) 
 • W kategorii open (pierwsza dziesiątka) aż 8 uczelni z USA

Polskie uczelnie w rankingu CWUR

W zestawieniu CWUR uwzględniono 40 uczelni z Polski.

Najwyżej w rankingu CWUR uplasował się Uniwersytet Jagielloński (383 miejsce - spadek o 2 wobec rankingu z 2022/23). W tym przypadku należy zaznaczyć, że CM UJ jest częścią tej najstarszej polskiej uczelni (nie klasyfikowane oddzielnie).

Kolejne medalowe miejsca zajęli Uniwersytet Warszawski (409 - spadek o 7 miejsc) i Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica (602 - spadek o 12 miejsc).

Pierwsza dziesiątka globalnego rankingu 

W pierwszej dziesiątce rankingu aż osiem uczelni z USA i dwie z Wielkiej Brytanii: 

 • 1 Harvard University
 • 2 Massachusetts Institute of Technology
 • 3 Stanford University
 • 4 University of Cambridge
 • 5 University of Oxford
 • 6 Princeton University
 • 7 University of Chicago
 • 8 Columbia University
 • 9 University of Pennsylvania
 • 10 Yale University

 

Polskie uniwersytety medyczne w rankingu 

Jak wypadły uniwersytety medyczne kształcące lekarzy dentystów?

 • Warszawski Uniwersytet Medyczny (896 na świecie - wzrost o 21 miejsc i 9 w kraju - taka sama lokata jak w 2022/23)
 • UM we Wrocławiu (899 - wzrost o 27 miejsc,  10 - takie samo miejsce)
 • UM w Łodzi (1008 - wzrost o 6 miejsc, 12 - takie samo miejsce) 
 • GUMed (1078 - wzrost o 21 miejsc, 16 - spadek o 2 miejsca)
 • Śląski UM 1127 - spadek o 17 miejsc, 15 - takie samo miejsce)
 • UM w Poznaniu (1182 - spadek o 20 miejsc, 17 - takie samo miejsce)
 • PUM (1446 - wzrost o 31 miejsc, 25 - wzrost o 1 miejsce)
 • UM w Lublinie (1461 - wzrost o 4 miejsca, 25 - spadek o 1 miejsce)
 • UM w Białymstoku (1629 - wzrost o 1 miejsce, spadek o 1 miejsce)

Wskaźniki wykorzystywane przez CWUR w tworzeniu rankingu uniwersytetów:

 • Jakość edukacji, mierzona liczbą absolwentów uczelni, którzy zdobyli wyróżnienia akademickie w stosunku do wielkości uczelni (25 proc.)
 • Zatrudnienie absolwentów, mierzone liczbą absolwentów uczelni, którzy zajmowali najwyższe stanowiska kierownicze w największych firmach na świecie w stosunku do wielkości uczelni (25 proc.)
 • Jakość nauczania mierzona liczbą studentów, którzy zdobyli wyróżnienia akademickie (10 proc.)
 • Wyniki badań:
  - Wyniki badań mierzone jako liczba prac naukowych (10 proc.)
  - Publikacje wysokiej jakości, mierzone liczbą prac naukowych pojawiających się w czasopismach o najwyższym prestiżu (10 proc.)
  - Liczba prac naukowych ukazujących się w czasopismach o dużym prestiżu (10 proc.)
  - Cytaty prac naukowych (10 proc.)