PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

ŚUM: trzy stanowiska dla asystentów na stomatologii

Autor: nieck • Źródło: en
26-01-2022, 15:27
ŚUM: trzy stanowiska dla asystentów na stomatologii Szansa na zrobienie kariery naukowej na chirurgii stomatologicznej Fot. Shutterstock
Trwa konkurs na trzy stanowiska asystenta dydaktycznego w Katedrze i Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu.

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach ogłasza konkurs na trzy stanowiska asystenta dydaktycznego w pełnym wymiarze czasu pracy w Katedrze i Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu.

Wymagania stawiane kandydatom:
-    dyplom lekarza dentysty,
-    prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty,
-   mile widziane doświadczenie w pracy dydaktycznej ze studentami,
-    doświadczenie zawodowe,
-    znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
-    chęć rozwoju w kierunku chirurgii stomatologicznej, tj. udział w pracy naukowej, uzyskanie stopnia naukowego doktora, specjalizacji,
-   w przypadku cudzoziemców wymagana jest znajomość języka polskiego w mowie i piśmie.

Potrzebne dokumenty:
- pisemna deklaracja wyrażająca chęć przystąpienia do konkursu, adresowana do rektora,
- podpisane CV z opisem kwalifikacji zawodowych oraz przebiegiem dotychczasowego  zatrudnienia (jeżeli dotyczy), wraz z klauzulą dotyczącą wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe, w szczególności: dyplomu ukończenia studiów wyższych, prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty, zaświadczenia o uznaniu dyplomu zagranicznego za równoważny z dyplomem polskim (jeżeli dotyczy),
- inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje (wykaz publikacji z podaną punktacją w skali IF, punktacją ministerialną, posiadane certyfikaty itp.).

Termin składania dokumentów: 17 luty 2022 r.
Dokumenty należy składać w języku polskim, w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Konkurs na trzy stanowiska asystenta dydaktycznego w Katedrze i Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu”, osobiście lub drogą pocztową w Kancelarii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. Poniatowskiego 15, pok. 11.

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH