PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

ŚUM: szukają chirurgów stomatologicznych do pracy naukowej

Autor: nieck • Źródło: en
07-07-2021, 13:13
ŚUM: szukają chirurgów stomatologicznych do pracy naukowej Poszukiwani dentyści zainteresowani karierą naukową w dziedzinie chirurgii stomatologicznej (fot. Shutterstock)
Trwa konkurs na trzy stanowiska asystenta w pełnym wymiarze czasu pracy w Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej Katedry Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej i Chirurgii Stomatologicznej w Zabrzu.

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach ogłosił konkurs na trzy stanowiska asystenta w Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej Katedry Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej i Chirurgii Stomatologicznej Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu. W tym jest jeden wakat na stanowisku asystenta badawczo-dydaktycznego oraz dwa miejsca na stanowisku asystenta dydaktycznego.

Wymagania stawiane kandydatom:
- dyplom lekarza dentysty,
- prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty,
- zainteresowanie działalnością naukową,
- doświadczenie w pracy dydaktycznej,
- znajomość języka angielskiego w stopniu zaawansowanym,
- dorobek naukowy – publikacje z punktacją z IF lub o łącznej punktacji ministerialnej ≥ 10, w przypadku cudzoziemców wymagana jest znajomość języka polskiego w mowie i piśmie.

Potrzebne dokumenty:
- pisemna deklaracja wyrażająca chęć przystąpienia do konkursu, adresowana do rektora,
- podpisane CV z opisem kwalifikacji zawodowych oraz przebiegiem dotychczasowego zatrudnienia (jeżeli dotyczy), wraz z klauzulą dotyczącą wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
- plan rozwoju naukowego,
- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe, w szczególności: dyplomu ukończenia studiów wyższych, prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty, zaświadczenia o uznaniu dyplomu zagranicznego za równoważny z dyplomem polskim (jeżeli dotyczy),
- inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje (wykaz publikacji z podaną punktacją w skali IF, punktacją ministerialną, certyfikaty itp.).

Termin składania ofert: 6 sierpnia 2021 r.

Dokumenty należy składać w języku polskim (osobiście lub drogą pocztową), w zamkniętej kopercie z odpowiednią adnotacją, w kancelarii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, ul. Poniatowskiego 15, pok.  11,

Dokumenty można również przesłać w formie elektronicznej jako podpisany dokument z wykorzystaniem profilu zaufanego na adres kadry@sum.edu.pl.

Przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego do dwóch miesięcy od dnia ogłoszenia konkursu.

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH