PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Stypendia dla wybitnych młodych naukowców

13-03-2013, 00:05
Stypendia dla wybitnych młodych naukowców (fot. sxc.hu)
Stypendia dla wybitnych młodych naukowców (fot. sxc.hu)
Do 31 marca można składać wnioski o stypendium naukowe dla wybitnego młodego naukowca, przyznawane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Stypendia naukowe przeznaczone są dla osób, które w dniu zgłoszenia wniosku nie ukończyły 35. roku życia i zatrudnione są w jednostkach naukowych. W ubiegłorocznej edycji konkursu stypendium otrzymało 171 naukowców (wpłynęło 811 wniosków). Najlepsi z nich w wysokości  4 145 zł. miesięcznie przez okres do 3 lat. 

Wnioski o stypendium mogą zgłaszać rady naukowe, rady wydziałów lub organy reprezentujące inne jednostki naukowe zatrudniające kandydatów do stypendium.

W nadesłanych wnioskach pod uwagę będzie brany:

- wyróżniający się poziom prowadzonych badań naukowych,

- dotychczasowy dorobek naukowy kandydata, w tym nagrody i wyróżnienia krajowe oraz zagraniczne, wkład realizowanych badań w rozwój danej dyscypliny naukowej,

- dorobek w zakresie zastosowań praktycznych prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych.

Istotnym elementem oceny wniosku będzie także znaczenie prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych dla realizacji celów polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa, prawidłowość wykorzystania przez kandydata wcześniej przyznanych środków finansowych, uczestnictwo w realizacji projektów międzynarodowych, w tym projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej oraz udział w stażach i stypendiach zagranicznych.

Stypendium naukowe przyznawane jest na okres nie dłuższy niż 36 miesięcy.

Stypendia przyznawane są na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 grudnia 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne oraz stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
eduDENT   stypendia   Kariera  

POLECAMY W SERWISACH