PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Stypendia dla stomatologów: do końca maja można składać wnioski

Autor: nieck • Źródło: en
09-05-2019, 12:21
Stypendia dla stomatologów: do końca maja można składać wnioski Do końca maja można aplikować o stypendium NRL (fot. pixabay)
Stypendia przyznawane przez Naczelną Radę Lekarską mają pomóc lekarzom i lekarzom dentystom odbycie stażu w polskim lub zagranicznym ośrodku lub udział w kursach, warsztatach dokształcenia zawodowego.

Druga sesja programu stypendialnego Naczelnej Rady Lekarskiej trwa do końca maja br. Jest więc niecały miesiąc na złożenie dokumentów!

O stypendium mogą się ubiegać 
- lekarze i lekarze dentyści, którzy nie ukończyli 35 roku życia; 
- stypendium NRL jest przyznawane tylko jeden raz; 
- osoba, której nie przyznano stypendium, może się ubiegać o nie w kolejnych postępowaniach.

Wysokość stypendium - nie więcej niż 10.000 zł dla jednej osoby, przy tym kwota ta ma pokryć: 
- koszty udziału we wskazanej formie doskonalenia zawodowego, w tym opłatę za udział; 
- koszty zakwaterowania; 
- koszty dojazdu; 
- kwotę ekwiwalentu żywieniowego.

Wniosek o stypendium NRL może dotyczyć wyłącznie wydarzenia, które odbędzie się w terminie późniejszym niż data przyznania stypendium.

NRL zadecydowała, że z ogólnej puli środków przeznaczonych w danym postępowaniu na przyznanie stypendiów, na stypendia dla lekarzy dentystów przeznacza się 23 proc. tej puli. W przypadku niewykorzystania środków w danym postępowaniu, mogą być one wykorzystane na przyznanie stypendiów dla drugiej grupy zawodowej.

Wnioski o stypendia są rozpatrywane cztery razy w roku kalendarzowym.

Lista dokumentów potrzebnych, by starać się o stypendium:  
- wypełniony wniosek o przyznanie stypendium NRL, 
- dokument potwierdzający wynik z Lekarsko – Dentystycznego Egzaminu Końcowego, a w przypadku lekarza posiadającego tytuł specjalisty - dokument potwierdzający wynik egzaminu specjalizacyjnego, 
- dyplom uzyskania stopnia doktora lub doktora habilitowanego nauk medycznych lub nauk o 
zdrowiu jako załącznik do podpunktu „doświadczenie naukowe” wniosku o przyznanie 
stypendium NRL, 
- lista publikacji naukowych, ogłoszeń zjazdowych kandydata, potwierdzone przez Główną 
Bibliotekę Lekarską lub Bibliotekę Medyczną funkcjonującą przy odpowiednim uniwersytecie 
medycznym, jako załącznik do podpunktu „doświadczenie naukowe” we wniosku o przyznanie 
stypendium NRL. Informacja dla publikacji naukowej musi zawierać następujące podpunkty: 
- - tytuł publikacji, - - autorzy, - - czasopismo, - - punktacja MNiSZ, - - punktacja IF, rok publikacji; 
-  oświadczenie dotyczące ogłoszenia zjazdowego, w tym sesji plakatowej, jako załącznik do 
podpunktu „doświadczenie naukowe” we wniosku o przyznanie stypendium NRL, 
- dyplom ukończenia studiów podyplomowych powiązanych tematycznie z ochroną zdrowia jako 
załącznik do podpunktu „doświadczenie naukowe” we wniosku o przyznanie stypendium NRL, 
- dokument potwierdzający odbycie stażu lub kursu zawodowego jako załącznik do podpunktu 
„kursy i staże zawodowe” we wniosku o przyznanie stypendium NRL, 
- zgoda kierownika ośrodka na odbycie stażu w przypadku stażu indywidualnego– jeśli dotyczy 
stażu, 
- potwierdzenie dokonania doskonalenia zawodowego w okresie rozliczeniowym 4-letnim zgodnie 
z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 6 października 2004 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów.

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
dentysta   NRL   stypendia  

POLECAMY W SERWISACH